EU-kansalainen voidaan käännyttää, vaikka hänelle aiemmin määrätty maahantulokielto ei vielä ole lainvoimainen

26.5.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2023:48 Ulkomaalaisasia – Käännyttäminen – Unionin kansalainen – Aikaisemmin määrätty maahantulokielto – Maahantulokiellosta tehty valitus ratkaisematta

Poliisilaitos oli päättänyt käännyttää unionin kansalaisen A:n kotimaahansa Viroon ulkomaalaislain 167 §:n 4 kohdan nojalla, koska hänet oli määrätty aikaisemmin maahantulokieltoon yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. A ei ollut myöskään rekisteröinyt oleskeluaan Suomessa.

Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen sillä perusteella, että A:lle aikaisemmin määrätty maahantulokielto ei ollut lainvoimainen, koska päätökseen oli haettu muutosta. Hallinto-oikeus katsoi, että maahantulokiellon täytäntöönpanoon lainvoimaa vailla olevana ei ollut laissa säädettyä perustetta.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ulkomaalaislain 167 §:n 4 kohdassa tai sen yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ollut otettu yksiselitteistä kantaa siihen, voitiinko kohtaa soveltaa, vaikka päätös, jolla maahantulokielto oli määrätty, oli vailla lainvoimaa. Perustuslain 2 §:n 3 momentin laillisuusperiaate edellytti sinänsä, että julkisen vallan käytöstä säädetään mahdollisimman tarkasti. Hallinto-oikeuden tulkinnan hyväksyminen olisi kuitenkin yleisesti merkinnyt, että maahantulokiellot menettäisivät merkityksensä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että maahantulokiellon tarkoitus ja ulkomaalaislain esityöt huomioon ottaen ulkomaalaislain 167 §:n 4 kohdan tulkinta mahdollisti ulkomaalaisen käännyttämisen myös silloin, kun hänelle aikaisemmin määrätty ja voimaan tullut maahantulokielto ei vielä ollut lainvoimainen, jos maahantulokielto oli määrätty yleiseen järjestykseen tai yleiseen turvallisuuteen liittyvistä syistä. Tällainen tulkinta oli johdonmukainen ja olennainen osa ulkomaalaisoikeudellista sääntelyjärjestelmää. Poliisilaitos oli siten voinut käännyttää asianomaisen kotimaahansa hänelle aikaisemmin määrätyn ja voimaan tulleen maahantulokiellon perusteella siitä huolimatta, että päätös maahantulokiellon määräämisestä ei vielä ollut lainvoimainen.

KHO:2023:48

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments