Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
3.4.2021 Oikeusuutiset

Suomelle suosituksia kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien toteutumisesta

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on tänään antanut Suomelle suosituksensa koskien Suomen seitsemättä määräaikaisraporttia kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus) täytäntöönpanosta. Komitea pitää myönteisenä useita Suomessa toteutettuja lainsäädännöllisiä toimia ja politiikkatoimia, kuten yhdenvertaisuuslain uudistusta, tasa-arvolain muutoksia, syyttäjälaitoksesta annettua lakia, kansallisia perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmia, ihmiskaupan vastaista toimintasuunnitelmaa sekä Suomen romanipoliittista ohjelmaa.…

https://asianajajaliitto.fi/2021/04/suomelle-suosituksia-kansalaisoikeuksien-ja-poliittisten-oikeuksien-toteutumisesta/
20.3.2021 Oikeusuutiset

Presidentti Kari Kuusiniemi: Oikeusvaltion uhkatekijät ja ilmastonmuutos huolenaiheita

Tuo­miois­tui­met ta­kaa­vat oi­keus­val­tion toi­min­nan ja puo­lus­ta­vat jo­kai­sen yk­si­lön oi­keuk­sia. Tuo­miois­tui­met tar­vit­se­vat kui­ten­kin vah­van ase­man yh­teis­kun­nas­sa. Suo­mes­sa tu­li­si va­ka­vas­ti ar­vioi­da tuo­miois­tuin­ten riip­pu­mat­to­muu­den ta­kei­ta Ruot­sin ta­paan. Lain­sää­tä­jän täy­tyy myös rea­goi­da il­mas­ton­muu­tok­seen pi­kai­ses­ti. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Kari Kuusiniemi puhui vuosittaisessa hallintotuomioistuinpäivässä tänään. Hän painotti puheessaan erityisesti tuomioistuinten riippumattomuutta. Demokratia, toimivat instituutiot sekä perus-…

https://asianajajaliitto.fi/2021/03/presidentti-kari-kuusiniemi-oikeusvaltion-uhkatekijat-ja-ilmastonmuutos-huolenaiheita/
30.11.2020 Oikeusuutiset

Kuuden portugalilaisen nuoren ilmastovalitus EIT:lle lähetettiin 33 hallituksen vastattavaksi, myös Suomen

DUARTE AGOSTINHO ET AUTRES c. PORTUGAL ET 32 AUTRES ÉTATS QUATRIÈME SECTION Requête no 39371/20 Cláudia DUARTE AGOSTINHO et autres contre le Portugal et 32 autres États introduite le 7 septembre 2020 OBJET DE L’AFFAIRE Les requérants sont des ressortissants portugais âgés de 21, 17, 8, 20, 15 et 12…

https://asianajajaliitto.fi/2020/11/kuuden-portugalilaisen-nuoren-ilmastovalitus-eitlle-lahetettiin-33-hallituksen-vastattavaksi-myos-suomen/
6.10.2020 Oikeusuutiset

EIT:lta väliaikainen kielto ihmisoikeuksia uhkaaville toimenpiteille Armenian vaatimuksesta Nagorno-Karabahin tilanteen johdosta

On 4 October 2020 the European Court of Human Rights received a request for an interim measure, lodged by Armenia against Turkey, concerning the conflict in Nagorno-Karabakh. The request was registered under the application number 43517/20, Armenia v. Turkey, and examined by a Chamber of seven judges on 6 October…

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/eitlta-valiaikainen-kielto-ihmisoikeuksia-uhkaaville-toimenpiteille-armenian-vaatimuksesta-nagorno-karabahin-tilanteen-johdosta/
20.9.2020 Oikeusuutiset

EIT julkaissut uusia katsauksia oikeuskäytäntöönsä tietyiltä aloilta

On the occasion of a conference to mark the 70th anniversary of the European Convention on Human Rights, the Court is today launching a series of four new factsheets on its case-law on the following themes: independence of the justice system; restrictions on the right to liberty and security for…

https://asianajajaliitto.fi/2020/09/eit-julkaissut-uusia-katsauksia-oikeuskaytantoonsa-tietyilta-aloilta/
6.4.2020 Tiedotteet

Sisäministeriön Kirsi Pimiä Advokaatin haastattelussa

Sisäministeriön tuore kansliapäällikkö Kirsi Pimiä kantaa vastuuta siitä, että jokainen tuntisi olonsa turvalliseksi Suomessa ja että perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat kaikissa tilanteissa sisäministeriön hallinnonalalla – myös nykyisen poikkeustilan aikana. Haastattelu tehtiin ennen Suomen koronakriisiä, mutta sitä täydennettiin Pimiän tuoreilla ajatuksilla epidemiasta. Pimiä haluaa muistuttaa, että rajoittamistoimilla paitsi suojellaan terveyttä ja…

https://asianajajaliitto.fi/2020/04/sisaministerion-kirsi-pimia-advokaatin-haastattelussa/
10.10.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri Tuomas Pöystiltä ratkaisu kanteluihin Syyriassa leirillä olevien kotiuttamiseksi

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti toteaa, että valtioneuvosto ja ministerit ovat toimineet lainmukaisesti Syyriassa leirillä olevien suomalaisten naisten ja lasten kotiuttamiskysymyksessä. Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pohtii ratkaisussaan sitä, onko hallituksella tai viranomaisilla velvollisuus ryhtyä suomalaisten tai heihin rinnastuvien Suomen pysyvän oleskeluluvan omaavien henkilöiden kotiuttamiseen. Oikeuskansleri toteaa ratkaisussaan, että käsiteltävänä ollut asiakokonaisuus on oikeudellisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/oikeuskansleri-tuomas-poystilta-ratkaisu-kanteluihin-syyriassa-leirilla-olevien-kotiuttamiseksi/
28.8.2019 Oikeusuutiset

Selvitys: Suomen ihmisoikeuspolitiikka kaipaa päivitystä

Maailmanlaajuiset muutostrendit asettavat kansainväliselle ihmisoikeusjärjestelmälle uusia haasteita. Samalla sääntöperustainen maailmanjärjestys on murenemassa. Tuoreen selvityksen mukaan Suomen tulisi päivittää ihmisoikeuspolitiikkansa painopisteitä vastaamaan uusiin ongelmiin. Uskottavan ihmisoikeuspolitiikan tekemiseksi ihmisoikeusnäkökulma on hyvä ottaa paremmin huomioon myös sisäisesti Suomen omassa toiminnassa. Ajallisen vertailukohdan Finland in the International Human Rights System -selvitykselle muodosti valtioneuvoston tuorein…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/selvitys-suomen-ihmisoikeuspolitiikka-kaipaa-paivitysta/
3.10.2017 Oikeusuutiset

KHO: Poliisilla ei ollut oikeutta kieltää taide-esitystä

Helsingin poliisilaitoksen päätös kieltää hollantilaisen Dries Verhoevenin Ceci n`est pas… -tilataideteoksen sunnuntain 16.11.2014 esitys ”Mon corps” Lasipalatsin aukiolla Helsingissä on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan lainvastainen. Q-teatterin tuottamassa esityksessä vanhempi nainen istuu alastomana valaistussa lasikopissa. Poliisi perusteli aikoinaan päätöstään mm. sillä, että teos loukkaa sukupuolisiveellisyyttä. Myös Helsingin hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan samaan…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/kho-poliisilla-ei-ollut-oikeutta-kieltaa-taide-esitysta/