Lausuma Venäjän vastaisten eurooppalaisten pakotteiden ja Ukrainan tukemiseksi

25.10.2023 | Tiedotteet

Tanskan, Viron, Suomen, Islannin, Latvian, Liettuan, Norjan ja Ruotsin asianajajaliittoina ja yhteisöinä työskentelemme puolustaaksemme oikeudellisia periaatteita, joihin demokratia ja oikeusvaltioperiaate perustuvat. Yhdessä edustamme yli 31 000 asianajajaa kahdeksassa maassa.

Asianajajina sekä asianajajaliittoina ja yhteisöinä olemme sitoutuneet edistämään, parantamaan ja turvaamaan oikeusvaltioperiaatetta oikeusjärjestelmissämme, maittemme kansalaisten hyväksi sekä kansainvälisesti. Asianajajaliittoina, yhteisöinä sekä asianajajina meillä on erityinen rooli ja tehtävä yhteiskunnassa. Työskentelemme sen puolesta, että jokainen yksilö voi käyttää yhtäläisiä ja luovuttamattomia oikeuksiaan. Täten asianajajilla on myös erityinen vastuu suojella ihmisoikeuksia.

Me Pohjoismaiden ja Baltian asianajajayhdistykset olemme tuominneet Venäjän hyökkäyksen ja ilmaisseet tukemme Ukrainan kansalle, ukrainalaisille kollegoillemme ja ukrainalaisille sisarjärjestöillemme. Solidaarisuuden osoittaminen tämän kaltaisella hetkellä on merkittävä kannanotto – erityisesti hyökkäyksestä kärsivien ihmisten kannalta. On syytä muistaa, että me yhdessä työskentelemme kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.

Euroopassa EU:n jäsenvaltiot ovat yhdessä ottaneet käyttöön joukon pakotteita, joiden tarkoituksena on painostaa Venäjän hallintoa ja vaikeuttaa oikeudettoman hyökkäyssodan jatkamista. Pakotteet ovat nyt kauaskantoisia ja kahdeksannen paketin käyttöönoton jälkeen niiden piiriin kuuluu myös oikeudellisia palveluita.

Ottaen huomioon kansainväliset ihmisoikeudet, jotka takaavat jokaiselle kansalaiselle oikeuden oikeudelliseen edustukseen rikosoikeudellisissa menettelyissä, meidän asianajajien sekä asianajajaliittojen ja yhteisöjen on samalla oltava valmiita lähettämään selkeä viesti ja painostamaan hyökkääjää. Samanaikaisesti, kun huolehdimme perusoikeuksien toteutumisesta oikeusvaltioperiaatteeseen perustuvissa yhteiskunnissamme, myös meidän on oltava valmiita toimimaan, kun toimia tarvitaan.

Näkemyksemme mukaan eurooppalaisissa pakotepaketeissa säilytetään juuri tämä tasapaino kohdistamalla pakotteet oikeudelliseen neuvontaan tuomioistuinten ulkopuolisissa asioissa. Asianajajat ovat rikostuomioistuimissa valmiita tarjoamaan jokaiselle yksilöille oikeudellista puolustusta, mutta meidän on tehtävä ero tämän tehtävän ja oikeudellisen neuvonantajan roolin välillä tuomioistuinten ulkopuolisissa asioissa. Näin ollen kannatamme sitä, että me oikeudellisten palvelujen ammattikuntana seisomme yhdessä muun Euroopan kanssa ja edistämme Venäjän valtioon pakotteilla kohdistuvaa painostusta olemalla tarjoamatta oikeudellista neuvontaa pakotteiden piiriin kuuluville oikeushenkilöille ja luonnollisille henkilöille.

Me kaikki toivomme Ukrainaan kohdistuvien aggressioiden välitöntä lopettamista. Venäjän sota Ukrainaa vastaan on laiton, oikeusvaltioperiaatetta heikentävä, ja me seisomme yhdessä pyrkimyksissämme ja vaatimuksissamme, että rikoksentekijät on saatettava vastuuseen ja väistämättä kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen.

Pohjoismaiden ja Baltian maiden Asianajajaliittojen puheenjohtajat
 
Martin Lavensen, Tanska
Imbi Jürgen, Viro
Hanna Räihä-Mäntyharju, Suomi
Sigurður Örn Hilmarsson, Islanti
Jānis Rozenbergs, Latvia
Mindaugas Kukaitis, Liettua
Jon Wessel-Aas, Norja
Eva-Maj Mühlenbock, Ruotsi
 

Statement in support of Ukraine and the European sanctions against Russia