Image for Lautamiesjärjestelmän poistaminen vaatii huomattavia lisäresursseja

Lautamiesjärjestelmän poistaminen vaatii huomattavia lisäresursseja

25.5.2022 | Tiedotteet

Lautamiesjärjestelmän toimivuus on ollut viime aikoina julkisessa keskustelussa. Asianajajaliitto näkee, että lautamiesjärjestelmä on tullut tiensä päähän ja kannattaa sen lakkauttamista. Muutos vaatii kuitenkin entistä suurempaa oikeudenhoidon lisäresursointia, koska liian suuri työmäärä aiheuttaa jo nyt oikeudenkäyntien merkittävää viipymistä.

Suomalaiseen oikeusvaltioperiaatteeseen kuuluu, että jokaisen tulee saada oikeudellista apua kohtuullisessa ajassa. Kuten Asianajajaliitto on tuonutkin jo aiemmin esiin, kansalaisten perusoikeudet ovat vaarassa, kun oikeudenhoidon ylipitkät jonot ovat edelleen erityisesti koronapandemian jälkeen ongelma. Suomalaisen oikeudenhoidon nykyrakenteeseen kuuluu myös pitkän historian omaava lautamiesjärjestelmä, jonka olemassaoloa on viime päivinä laajasti kyseenalaistettu.

Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharjun mielestä politisoituneesta lautamiesjärjestelmästä tulisi vihdoin luopua, koska oikeusavaltiossa tuomareita ei valita poliittisin perustein. Asianajajaliitto on puheenjohtajan mukaan antanut lausuntoja oikeusministeriölle ja esittänyt myös julkisesti vuosien 2004–2015 aikana lautamiesjärjestelmän lakkauttamista useita kertoja.

Nyt, kun ehdotus lautamiesjärjestelmän lakkauttamisesta on saanut runsaasti tukea julkisessa keskustelussa, järjestelmän mahdollinen muuttaminen pitäisi kuitenkin ajoittaa siten, ettei oikeusjärjestelmä kuormitu entisestään.

– Riskinä lautamiesjärjestelmän alasajossa juuri nyt on oikeudenhoidon vakava resurssipula ja siihen liittyvä tuomareiden laajasti uutisoitu ylikuormittuminen. Jos nyt tähän samaan hetkeen poistetaan lautamiesjärjestelmä lyhyellä varoitusajalla vain siksi, että järjestelmän toimimattomuus on vihdoin laajalti tunnustettu, jokainen varmasti ymmärtää, että ilman huomattavaa ja nopeaa lisäresursointia oikeudenhoidon jonot vain pitenevät ja kustannukset kasvavat entisestään, Räihä-Mäntyharju toteaa.

Asianajajaliitto on esittänyt pohdittavaksi jo 2004 lausunnossaan, ”tulisiko ammattituomarien osuutta ja määrää lisätä käräjäoikeuksissa”, koska ”se olisi myös omiaan lisäämään ammattituomareiden taitoa ja osaamista heidän työskennellessään entistä useammin yhdessä”.

Puheenjohtajan mukaan Asianajajaliiton kanta lautamiesjärjestelmästä on pysynyt edelleen samana. Ennen ratkaisevaa päätöstä muutokselle tulee korvamerkitä riittävästi rahaa ja henkilötyövuosia, jotta se saadaan toteutettua oikeusvaltioperiaatteita noudattamalla.

– Tärkeintä on turvata perus- ja ihmisoikeudet aina ja kaikkialla, mutta myös järkevän oloisissa ja kaikkien kannattamissa muutoksissa. Tärkeintä on muistaa, että muutoksen oikea ajoitus sekä muutoksen riittävä resursointi on kaiken a ja o, Räihä-Mäntyharju tiivistää.

Lisätiedot
Asianajajaliiton puheenjohtaja Hanna Räihä-Mäntyharju, p. 050 599 3503, hanna.raiha-mantyharju@tempolaw.fi
Viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi