Uudelta verkkosivustolta tietoa perusoikeuksien toteutumisesta

5.3.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ensimmäiset kansalliset perus- ja ihmisoikeusindikaattorit on julkaistu perusoikeusseuranta.fi-sivustolla. Sivusto tarjoaa uuden työkalun perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaan. Laadullisiin ja määrällisiin mittareihin perustuvaa perus- ja ihmisoikeusseurantaa tehdään nyt Suomessa ensimmäistä kertaa.

”Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuraaminen on todella tärkeää, jotta oikeuksien toteuttamiseksi voidaan kehittää paremmin kohdennettuja ja tehokkaita toimenpiteitä. On hienoa, että uudelta sivustolta löytyy paljon tietoa perusoikeuksien toteutumisesta havainnollisessa muodossa. Uusi sivusto tukee myös hallituksen tavoitetta yhdenvertaisuuden edistämiseksi maassamme”, sanoo valtiosihteeri Risto Artjoki valtioneuvoston kansliasta.

Indikaattorit on luotu osana kansallista perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmaa, jossa keskityttiin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurannan kehittämiseen. Indikaattorit valittiin yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa ja sidosryhmiä kuullen. Kyse on uudentyyppisestä työkalusta, joten verkkosivustoa ja indikaattoreita kehitetään niiden käytöstä kertyvän kokemuksen myötä.

Valituilla indikaattoreilla tarkastellaan laajasti eri elämän osa-alueita; muun muassa sitä, miten kielelliset oikeudet, itsemääräämisoikeus tai pääsy terveydenhuoltoon toteutuvat. Kun tietoa eritellään esimerkiksi iän, sukupuolen ja äidinkielen mukaan, pystytään näkemään eroja oikeuksien toteutumisessa eri väestöryhmien välillä. 

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments