Generic filters
Exact matches only
5.3.2024 Oikeusuutiset

Uudelta verkkosivustolta tietoa perusoikeuksien toteutumisesta

Ensimmäiset kansalliset perus- ja ihmisoikeusindikaattorit on julkaistu perusoikeusseuranta.fi-sivustolla. Sivusto tarjoaa uuden työkalun perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaan. Laadullisiin ja määrällisiin mittareihin perustuvaa perus- ja ihmisoikeusseurantaa tehdään nyt Suomessa ensimmäistä kertaa. ”Perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seuraaminen on todella tärkeää, jotta oikeuksien toteuttamiseksi voidaan kehittää paremmin kohdennettuja ja tehokkaita toimenpiteitä. On hienoa,…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/uudelta-verkkosivustolta-tietoa-perusoikeuksien-toteutumisesta/
24.6.2021 Oikeusuutiset

Perus- ja ihmisoikeuksien seurantaa vahvistetaan indikaattorien avulla

Valtioneuvosto vahvisti eilen periaatepäätöksenään kolmannen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman sisällön. Osana toimintaohjelmaa on kehitetty perus- ja ihmisoikeusindikaattorit, joiden avulla voidaan jatkossa tuottaa systemaattista tietoa siitä, miten oikeudet toteutuvat ihmisten arjessa. Kolmannella kansallisella perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmalla kehitetään oikeuksien toteutumisen seurantaa Suomessa ja vahvistetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa perus- ja ihmisoikeuskysymyksissä.  – On…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/perus-ja-ihmisoikeuksien-seurantaa-vahvistetaan-indikaattorien-avulla/
22.6.2021 Oikeusuutiset

Kansallinen perusoikeusbarometri tuo esiin näkemysten ja kokemusten eroja ja yhteneväisyyksiä

Tänään julkaistun ensimmäisen kansallisen perusoikeusbarometrin tulosten mukaan suomalaisilla on myönteinen näkemys ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisen takaaminen koetaan tärkeänä rakennettaessa reilumpaa yhteiskuntaa Suomessa. Toisaalta tulokset tekevät näkyväksi myös eroavaisuuksia eri väestöryhmien välillä. Perusoikeusbarometri on oikeusministeriön ja Ihmisoikeuskeskuksen tutkimushanke, jossa tarkastellaan vammaisten ja toimintarajoitteisten sekä kolmen kieliryhmän; ruotsin-, venäjän- ja arabiankielisten, näkemyksiä…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/kansallinen-perusoikeusbarometri-tuo-esiin-nakemysten-ja-kokemusten-eroja-ja-yhtenevaisyyksia/
11.7.2019 Oikeusuutiset

Oikeusministeriöltä seurantamuistio kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanosta

Oikeusministeriö on tuottanut kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanosta muistion, jossa käydään läpi, kuinka toimintaohjelman hankkeet ovat toteutuneet kesäkuuhun mennessä. Valtaosa 43 hankkeesta on toteutunut suunnitellusti. Vuosille 2017-2019 laadittu kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on järjestyksessään toinen. Sen tavoitteena on edistää perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Toimintaohjelman…

https://asianajajaliitto.fi/2019/07/oikeusministeriolta-seurantamuistio-kansallisen-perus-ja-ihmisoikeustoimintaohjelman-toimeenpanosta/
31.8.2018 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta Suomen 8. määräaikaisraportiksi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kv yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta

Dnro 43/2018 Lausuntopyyntönne: HEL7M1371-2, 21.6.2018 LAUSUNTO LUONNOKSESTA SUOMEN KAHDEKSANNEKSI MÄÄRÄAIKAISRAPORTIKSI KAIKKINAISEN NAISTEN SYRJINNÄN POISTAMISTA KOSKEVAN KANSAINVÄLISEN YLEISSOPIMUKSEN (CEDAW) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Suomen kahdeksannesta määräaikaisraportista kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (CEDAW) täytäntöönpanosta. Suomen Asianajajaliitto pitää Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017–2019[1] laatimista ja hyväksymistä merkittävänä perus-…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/lausunto-luonnoksesta-suomen-8-maaraaikaisraportiksi-kaikkinaisen-naisten-syrjinnan-poistamista-koskevan-kv-yleissopimuksen-cedaw-taytantoonpanosta/
17.2.2017 Oikeusuutiset

Järjestyksessä toinen kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma hyväksytty

Hallituksen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmalla pyritään edistämään oikeuksien toteutumista lukuisilla hankkeilla Hallitus on 16. helmikuuta hyväksynyt kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman vuosille 2017-2019. Ohjelma on järjestyksessään toinen, ja sen tavoitteena on edistää perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Taustalla ovat myös mm. kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten Suomelle antamat suositukset,…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/jarjestyksessa-toinen-kansallinen-perus-ja-ihmisoikeustoimintaohjelma-hyvaksytty/
18.8.2015 Oikeusuutiset

Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2016

Oikeusministeriö on ehdottanut hallinnonalalleen määrärahoja 903 miljoonaa euroa vuodelle 2016. Määrärahataso on 18 miljoonaa euroa suurempi kuin kuluvana vuonna, kun vuosittain vaihtelevia vaalimenoja ei oteta huomioon. Määrärahatason kasvu johtuu hallitusohjelman mukaisesta lisämäärärahasta sisäiseen turvallisuuteen ja oikeudenhoitoon. Oikeusministeriön hallinnonalan osuus lisämäärärahasta on 19 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summa kohdistetaan tuomioistuimille, oikeusaputoimistoille,…

https://asianajajaliitto.fi/2015/08/oikeusministerion-ehdotus-valtion-talousarvioon-2016/
15.10.2013 Oikeusuutiset

OM: Rikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmille opas

Oikeusministeriö on julkaissut Lapsi rikoksen uhrina -oppaan, jossa välitetään tietoa ja neuvoja rikosprosessiin liittyvistä keskeisistä asioista lapsen etu huomioon ottaen Opas on suunnattu seksuaalirikoksen tai väkivaltarikoksen uhriksi joutuneen lapsen vanhemmille. Tavoitteena on parantaa rikoksen uhriksi joutuneen lapsen asemaa ja helpottaa hänen pääsemistään oikeuksiinsa. Oppaassa neuvotaan, miten vanhemman tulee toimia, jos…

https://asianajajaliitto.fi/2013/10/om-rikoksen-uhriksi-joutuneen-lapsen-vanhemmille-opas/