Oikeusministeriöltä seurantamuistio kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanosta

11.7.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on tuottanut kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman toimeenpanosta muistion, jossa käydään läpi, kuinka toimintaohjelman hankkeet ovat toteutuneet kesäkuuhun mennessä. Valtaosa 43 hankkeesta on toteutunut suunnitellusti.

Vuosille 2017-2019 laadittu kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on järjestyksessään toinen. Sen tavoitteena on edistää perustuslaissa säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Toimintaohjelman painopistealueita ovat perus- ja ihmisoikeuskasvatus ja -koulutus, yhdenvertaisuus, itsemääräämisoikeus sekä perusoikeudet ja digitalisaatio.

Hankkeet jakautuvat kaikkien ministeriöiden hallinnonaloille ja sen toimeenpanon seurannasta on vastannut valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto. Toimintaohjelmakausi jatkuu vuoden 2019 loppuun saakka.

Toimintaohjelman 43 hankkeesta on kesäkuussa 2019 toteutunut 34. Lisäksi seitsemän hanketta on kesken tai toteutunut osittain. Kaksi hankkeista ei toteutunut suunnitellusti.

Nyt laadittu muistio toimii tausta-aineistona myöhemmin teetettävälle riippumattomalle arvioinnille siitä, kuinka toimintaohjelma on toteutunut.

Suomeen laaditaan kolmas kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelmalinjauksen mukaisesti. Päävastuu toimintaohjelman valmistelusta on oikeusministeriöllä, ja ohjelma laaditaan yhteistyössä valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkoston ja kaikkien ministeriöiden kanssa, muita sidosryhmiä laajasti konsultoiden. Ohjelman valmistelu käynnistyy vuoden 2019 aikana.

Tiedote: Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma on toteutunut hyvin

Muistio: Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman 2017–2019 toimeenpano 

Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma 2017–2019 

Valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkosto 

Avainsanat