Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
27.10.2023 Tiedotteet

Asianajaja erotettiin Asianajajaliitosta

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on erottanut Petri Pulkkasen Asianajajaliiton jäsenyydestä. Valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisu on annettu 12.10.2023 ja se on annettu Pulkkaselle tiedoksi 26.10.2023. Valvontalautakunnan erottamispäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Pulkkanen on valvontalautakunnan mukaan toiminut lukuisia kertoja hyvän asianajajatavan vastaisesti ja menettely on jatkunut pitkään aiemmin määrätystä seuraamusmaksusta sekä muista sanktioista…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/asianajaja-erotettiin-asianajajaliitosta-2/
19.9.2023 Tiedotteet

Asianajaja erotettiin Asianajajaliitosta

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on erottanut liitosta Tuomas Vesalan. Valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisu on annettu 7.7.2023 ja erottamisratkaisu on tullut lainvoimaiseksi 19.9.2023. Vesala oli valvontalautakunnan mukaan laiminlyönyt vastausvelvollisuutensa jättämällä vastaamatta valvontalautakunnan vastauspyyntöihin useista kehotuksista huolimatta sekä menetellyt hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden vastaisesti laiminlyödessään toistuvasti Asianajajaliiton jäsenmaksut. Vesalan erottaminen oli yhteinen seuraamus…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/asianajaja-erotettiin-asianajajaliitosta/
8.9.2023 Oikeusuutiset

Helsingin hovioikeus: Useiden vuosien ajan ulosottoperinnässä ollut asianajaja voitiin erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Hel­Ho:2023:9 Asianajaja – Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen Asianajaja A oli toistuvasti vuosina 2019–2022 ollut ulosottoperinnässä muun muassa maksamattomien verojen, eläkemaksujen ja elatusapumaksujen takia. Hänellä oli myös ollut muita yksityisoikeudellisia saatavia ulosotossa. Hovioikeus katsoi, että toistuva useita vuosia kestävä tarkoituksellinen saatavien maksaminen ulosottoperinnän kautta osoitti vakavaa piittaamattomuutta velvoitteiden hoitamisessa. A:n menettely oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/helsingin-hovioikeus-useiden-vuosien-ajan-ulosottoperinnassa-ollut-asianajaja-voitiin-erottaa-suomen-asianajajaliiton-jasenyydesta/
21.8.2023 Oikeusuutiset

Rikostuomio johti asianajajan erottamiseen Asianajajaliitosta – hovioikeudesta ei muutosta

Hovioikeus oli tuominnut asianajajan kolmesta laittomasta uhkauksesta, kotirauhan rikkomisesta, ampuma-aserikoksesta sekä ampuma-aserikkomuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikoksia ei voitu pitää vähäisinä, mitä osoitti myös teoista tuomittu, yhteinen neljän kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Valvontalautakunta piti asianajajan menettelyä erittäin moitittavana riippumatta siitä, että rikokset olivat tapahtuneet asianajotoiminnan ulkopuolella. Asianajajan menettely oli ollut omiaan alentamaan asianajajakunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/rikostuomio-johti-asianajajan-erottamiseen-asianajajaliitosta-hovioikeudesta-ei-muutosta/
22.3.2019 Oikeusuutiset

Oikeuskansleri valittaa valvontalautakunnan ratkaisusta

OKa vaatii asianajajan erottamista seuraamusmaksun sijasta Oikeuskansleri valitti Helsingin hovioikeuteen Suomen Asianajajaliiton yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ratkaisusta. Valvontalautakunta oli määrännyt seuraamusmaksun asianajajalle, joka oli menetellyt toistuvasti moitittavasti muun muassa asiakasvarojen käsittelyssä. Oikeuskansleri katsoi, että seuraamuksena asianajajan menettelystä tulisi olla Asianajajaliitosta erottaminen. Asiassa oli kyse siitä, onko seuraamusmaksu riittävä seuraamus tapauksen olosuhteisiin…

https://asianajajaliitto.fi/2019/03/oikeuskansleri-valittaa-valvontalautakunnan-ratkaisusta/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
13.2.2017 Tiedotteet

Usein kysyttyä ns. tekijänoikeuskirjeistä

Julkisuudessa on uutisoitu niin sanotuista tekijänoikeuskirjeistä, joita yksi tai useampi asianajo- tai lakiasiaintoimisto on lähettänyt päämiehensä asiamiehenä yksityishenkilöille. Tyypillisesti kirjeissä pyydetään oikeudenhaltijalle korvausta elokuvien tai tv-sarjojen luvattomasta levittämisestä vertaisverkoissa. Myös Asianajajaliitto on saanut asiasta palautetta. Vastaamme tässä aiheesta usein esitettyihin kysymyksiin. Mitä asialle tehdään Asianajajaliitossa? Asianajajien toimintaa valvoo Asianajajaliiton yhteydessä…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/usein-kysyttya-ns-tekijanoikeuskirjeista/
22.9.2016 Oikeusuutiset

EIT: Hallinnollisessa kurinpitoasiassa tulee olla "syyttävä" vastapuoli; Venäjällä rakenteellinen ongelma

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on tuoreessa ratkaisussaan katsonut, että tilanne, jossa hallinnolliseksi luokiteltavassa rangaistusmenettelyssä ei ollut ”syyttävää” vastapuolta, oli loukattu oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin. ”Syyttävänä” vastapuolena oli joutunut toimimaan tuomioistuin, jonka puolestaan tulisi olla puolueeton. Vastaavaa tilannetta Suomessa voisi arvioida ainakin asianajajien kurinpidon näkökulmasta. Ainakin asianajajan erottaminen Asianajajaliitosta kuulunee ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan soveltamisalaan…

https://asianajajaliitto.fi/2016/09/eit-hallinnollisessa-kurinpitoasiassa-tulee-olla-syyttava-vastapuoli-venajalla-rakenteellinen-ongelma/
29.10.2014 Oikeusuutiset

Hovioikeus vahvisti asianajajan liitosta erottamista koskevan valvontalautakunnan ratkaisun

HelHO:2014:10 Asianajaja Ehdollinen vankeusrangaistus Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen Ne bis in idem -sääntö … Edellä mainitun perusteella hovioikeus katsoo, ettei asianajajista annetun lain 7 §:n 1, 2 ja 3 momenttiin perustunutta A:n Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä erottamista ole pidettävä sellaisena seuraamuksena, jota ihmisoikeussopimuksen 7. lisäpöytäkirjan 4 artiklassa on tarkoitettu. Helsingin hovioikeuden 31.10.2011…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/hovioikeus-vahvisti-asianajajan-liitosta-erottamista-koskevan-valvontalautakunnan-ratkaisun/