Rikostuomio johti asianajajan erottamiseen Asianajajaliitosta – hovioikeudesta ei muutosta

21.8.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeus oli tuominnut asianajajan kolmesta laittomasta uhkauksesta, kotirauhan rikkomisesta, ampuma-aserikoksesta sekä ampuma-aserikkomuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Rikoksia ei voitu pitää vähäisinä, mitä osoitti myös teoista tuomittu, yhteinen neljän kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Valvontalautakunta piti asianajajan menettelyä erittäin moitittavana riippumatta siitä, että rikokset olivat tapahtuneet asianajotoiminnan ulkopuolella. Asianajajan menettely oli ollut omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa ja vähentämään luottamusta asianajajakuntaan. Asianajaja oli siten menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Koska asianajaja oli tuomittu rangaistukseen rikoksista, joista voitaisiin jo yksistään määrätä kurinpidollisena seuraamuksena erottaminen, ja koska asianajajan menettely oli ollut omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa, asianajaja oli erotettava Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Valvontalautakunnan täysistunto 25.5.2022, 5 §

Helsingin hovioikeus on 9.8.2023 hylännyt asianajajan valituksen. Päätös Nro 1172, Diaarinumero H 22/2100. Hovioikeus myös katsoi, että oikeudenkäyntiasiakirjat eivät sisältäneet tietoja, joita olisi aihetta määrätä salassa pidettäviksi.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments