Oikeuskansleri valittaa valvontalautakunnan ratkaisusta

22.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

OKa vaatii asianajajan erottamista seuraamusmaksun sijasta

Oikeuskansleri valitti Helsingin hovioikeuteen Suomen Asianajajaliiton
yhteydessä toimivan valvontalautakunnan ratkaisusta. Valvontalautakunta
oli määrännyt seuraamusmaksun asianajajalle, joka oli menetellyt
toistuvasti moitittavasti muun muassa asiakasvarojen käsittelyssä.
Oikeuskansleri katsoi, että seuraamuksena asianajajan menettelystä
tulisi olla Asianajajaliitosta erottaminen. Asiassa oli kyse siitä, onko
seuraamusmaksu riittävä seuraamus tapauksen olosuhteisiin nähden, kun
otetaan huomioon valvontalautakunnan aiempi ratkaisukäytäntö.

Oikeuskansleri valittaa Asianajajaliiton valvontalautakunnan ratkaisusta