Asianajaja erotettiin Asianajajaliitosta

27.10.2023 | Tiedotteet

Asianajajaliiton yhteydessä toimiva valvontalautakunta on erottanut Petri Pulkkasen Asianajajaliiton jäsenyydestä. Valvontalautakunnan täysistunnon ratkaisu on annettu 12.10.2023 ja se on annettu Pulkkaselle tiedoksi 26.10.2023. Valvontalautakunnan erottamispäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Pulkkanen on valvontalautakunnan mukaan toiminut lukuisia kertoja hyvän asianajajatavan vastaisesti ja menettely on jatkunut pitkään aiemmin määrätystä seuraamusmaksusta sekä muista sanktioista huolimatta. Lisäksi Pulkkasen toiminta on vaarantanut hänen päämiestensä edut ja oikeudet.

Valvontalautakunnan mukaan Pulkkasen menettely kokonaisuudessaan osoitti, että hän ei asianajajana alistunut laissa säädettyyn toimintansa valvontaan. Pulkkasen erottaminen on yhteinen seuraamus kahdeksasta eri valvonta-asiasta.

Valvontalautakunnan ratkaisu ei ole lainvoimainen, mutta sitä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Valvontalautakunta päätyi poikkeukselliseen ratkaisuun asian vakavuudesta johtuen. Pulkkanen on erotettu Asianajajaliitosta eikä hän voi hoitaa oikeudenkäyntiavustajan tehtäviä kolmeen vuoteen.

Asiaan liittyvät julkiset ratkaisuselosteet toimitetaan pyynnöstä.

Lisätiedot:
Valvontayksikön päällikkö Britta Andersin, puh. 050 911 0110, britta.andersin@valvontalautakunta.fi
Pääsihteeri Niko Jakobsson, puh. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Viestintäjohtaja Liisa Laitinen, puh. 044 333 0512, liisa.laitinen@asianajajaliitto.fi