Helsingin hovioikeus: Useiden vuosien ajan ulosottoperinnässä ollut asianajaja voitiin erottaa Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

8.9.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hel­Ho:2023:9 Asianajaja – Asianajajaliiton jäsenyydestä erottaminen

Asianajaja A oli toistuvasti vuosina 2019–2022 ollut ulosottoperinnässä muun muassa maksamattomien verojen, eläkemaksujen ja elatusapumaksujen takia. Hänellä oli myös ollut muita yksityisoikeudellisia saatavia ulosotossa. Hovioikeus katsoi, että toistuva useita vuosia kestävä tarkoituksellinen saatavien maksaminen ulosottoperinnän kautta osoitti vakavaa piittaamattomuutta velvoitteiden hoitamisessa. A:n menettely oli omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa ja vähentämään luottamusta asianajajakuntaan. Suomen Asianajajaliiton hallitus oli harkintavaltansa puitteissa voinut katsoa, ettei A enää täyttänyt asianajajalain 3 §:n 1 momentin 1 kohdan kelpoisuusedellytyksiä, ja siten erottaa A:n Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä. (Vahvennettu istunto, ään.)

Hel­Ho:2023:9

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments