Generic filters
Exact matches only
25.10.2023 Oikeusuutiset

KKO äänesti tuliko asianajaja esteelliseksi toimimaan asiamiehenä kun hänen toimistoonsa tuli töihin ko. asiassa esteellinen lakimies

KKO:2023:78 Asianajaja – Oikeudenkäyntiasiamies – Esteellisyys Asianajaja A oli toiminut X:n avustajana käräjäoikeudessa vireillä olleessa asiassa, jonka valmistelussa tuomarina toiminut ja tietyltä osin asianosaisten sovinnon vahvistanut B oli siirtynyt työskentelemään samassa toimistossa A:n kanssa. Korkein oikeus katsoi, että asianajaja A ei ollut tullut esteelliseksi toimimaan X:n avustajana kysymyksessä olevassa asiassa.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/kko-aanesti-tuliko-asianajaja-esteelliseksi-toimimaan-asiamiehena-kun-hanen-toimistoonsa-tuli-toihin-ko-asiassa-esteellinen-lakimies/
28.8.2023 Oikeusuutiset

Asianajajaoikeuden killan aiheena: Asianajaja välimiehenä

Tervetuloa Asianajajaoikeuden killan 33. kokoontumiseen 26.9.2023 Asianajajaoikeuden killan aiheena on tällä kertaa: Asianajaja välimiehenä Tilaisuus pidetään tiistaina 26.9.2023 klo 18.00 alkaen Helsingissä, Hotelli Scandic Parkin Imagine-kokoustilassa osoitteessa Mannerheimintie 46 (sisäänkäynti Dunckerinkadun puolelta). Välimiehen oikeusasema perustuu olennaisilta osin lakiin välimiesmenettelystä. Lisäksi välityssopimus ja välitysinstituutin säännöt voivat vaikuttaa siihen. Asianajajan toimiessa välimiehenä,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/asianajajaoikeuden-killan-aiheena-asianajaja-valimiehena/
14.2.2022 Oikeusuutiset

Asianajaja, joka siirtyi määräajaksi KHO:n esittelijäksi, ei ollut esittelijänä esteellinen kun asianosaisena oli asianajotoimiston asiakas

KHO:2022:19 Ylimääräinen muutoksenhaku – Purku – Korkeimman hallinto-oikeuden esittelijä – Subjektiivinen puolueettomuus – Objektiivinen puolueettomuus – Ympäristölupa-asia Purkuhakemus koski korkeimman hallinto-oikeuden ympäristölupa-asiassa tekemää päätöstä. Asian esittelijänä oli toiminut määräaikainen oikeussihteeri G, joka oli ennen määräaikaista virkasuhdettaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa toiminut asianajajana Asianajotoimisto X Oy:n palveluksessa. Määräaikaisen virkasuhteensa jälkeen G palasi toimiston…

https://asianajajaliitto.fi/2022/02/asianajaja-joka-siirtyi-maaraajaksi-khon-esittelijaksi-ei-ollut-esittelijana-esteellinen-kun-asianosaisena-oli-asianajotoimiston-asiakas/
12.1.2022

Korona-ajan välitilinpäätös

Vuoden vaihtuminen antaa aina hyvän syyn katsoa sekä taakse- että eteenpäin: mikä oli päättyneen vuoden anti ja mitä uusi vuosi voisi tuoda tullessaan. Käsillä oleva poikkeusaika antaa tälle tarkastelulle luonnollisesti oman lisämausteensa. Asianajajille päättynyt vuosi, samoin kuin koko korona-aika, on ollut työntäyteistä. Ammattikuntamme kuuluu ehdottomasti niihin, jotka ovat pandemiasta huolimatta…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/korona-ajan-valitilinpaatos/
22.10.2020 Oikeusuutiset

Oikeudenkäyntiavustaja ei tullut esteelliseksi kun jutun syyttäjä tuli töihin hänen toimistoonsa

VaaHO:2020:8 Asianajaja – Oikeudenkäyntiavustaja – Esteellisyys  Asianajaja X toimi rikosasiassa vastaajan avustajana. Käräjäoikeudessa syyttäjänä toiminut A oli käräjäoikeuden ratkaistua asian siirtynyt työskentelemään asianajaja X:n kanssa samaan asianajotoimistoon. Hovioikeusvaiheessa syyttäjäksi oli vaihtunut B. Hovioikeus katsoi, että asianajaja X ei ollut esteellinen jatkamaan asiassa vastaajan avustajana. VaaHO:2020:8

https://asianajajaliitto.fi/2020/10/oikeudenkayntriavustaja-ei-tullut-esteelliseksi-kun-jutun-syyttaja-tuli-toihin-hanen-toimistoonsa/
3.3.2020 Oikeusuutiset

KKO äänesti asianajajan esteellisyydestä oikeudenkäyntiasiamiehenä

KKO:2020:21 Asianajaja – Oikeudenkäyntiasiamies – Esteellisyys Asianajaja toimi riita-asiassa yhtiön oikeudenkäyntiasiamiehenä. Yhtiöllä oli samaan aikaan vireillä myös toinen riita-asia, joka perustui osittain samaan tapahtumainkulkuun ja tosiseikastoon, ja jossa yhtiön vastapuolen oikeudenkäyntiasiamiehenä toimi asianajajan kanssa samassa toimistossa työskentelevä toinen asianajaja. Korkein oikeus katsoi, että asianajaja oli esteellinen toimimaan asiamiehenä asiassa. (Ään.)…

https://asianajajaliitto.fi/2020/03/kko-aanesti-asianajajan-esteellisyydesta-oikeudenkayntiasiamiehena/
29.4.2019

Tapaohjeet

Hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet (15.1.2009, Asianajajaliiton valtuuskunta 26.1.2023)   1 JOHDANTO Asianajajan tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut tehtävät sekä kaikessa toiminnassaan noudattaa hyvää asianajajatapaa (Laki asianajajista 5 § 1 momentti ja Suomen Asianajajaliiton sääntöjen 33 § 1 momentti).   1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet Hyvä asianajajatapa ilmenee…

https://asianajajaliitto.fi/tapaohjeet/
14.11.2018

Myönnämme apurahoja

Säätiömme myöntää apurahoja Asianajajaliiton Säätiö myöntää apurahoja ja avustuksia asianajajille, asianajotoimistoissa työskenteleville muille juristeille ja oikeustieteen opiskelijoille esimerkiksi oikeustieteellisiin väitöskirjoihin, ulkomaisiin jatko-opintoihin tai asianajajan ammatin kannalta hyödyllisiin tutkimus- ja kirjoitusprojekteihin. Jos joku näitä edellä mainituista on mielessäsi tai jopa jo työn alla, kannustamme ehdottomasti hakemaan apurahaa! Asianajajaliiton Säätiö on itsenäinen,…

https://asianajajaliitto.fi/asianajajaliitto/mita-teemme/myonnamme-apurahoja/
16.5.2018 Lausunnot

Lausunto lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta

Dnro 20/2018   Lausuntopyyntönne: OM 1/42/2017, 23.3.2018 ARVIOMUISTIO LUVAN SAANEISTA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJISTA ANNETUN LAIN MUUTOSTARPEISTA   Oikeusministeriö on pyytänyt Asianajajaliiton lausuntoa lupalakimieslain muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.    Suomen Asianajajaliitto on lausuntoa laatiessaan kuullut myös Asianajajaliiton yhteydessä toimivaa valvontalautakuntaa ja lausuu asiassa seuraavaa.   1 Luvan myöntämisen edellytykset 1.1 Perehtyneisyyttä koskeva edellytys 1.1.1…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/lausunto-lupalakimieslain-muutostarpeita-koskevasta-arviomuistiosta/
9.4.2015 Oikeusuutiset

KKO:lta merkittävä asianajajan esteellisyyttä koskeva ennakkopäätös

KKO:2015:30 Asianajaja – Valvonta Esteellisyys Laillisuusperiaate Asianajaja, joka oli määrätty osakeyhtiön konkurssissa pesänhoitajaksi, oli aikaisemmin toiminut saman yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen puheenjohtajana ja valmistellut yhtiön toista ylimääräistä yhtiökokousta. Korkein oikeus katsoi asianajajaa koskevassa valvonta-asiassa, että tämä oli yhtiökokouksen puheenjohtajana saanut asianajajan salassapito- ja vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, joilla saattoi olla merkitystä…

https://asianajajaliitto.fi/2015/04/kkolta-merkittava-asianajajan-esteellisyytta-koskeva-ennakkopaatos/