KKO äänesti tuliko asianajaja esteelliseksi toimimaan asiamiehenä kun hänen toimistoonsa tuli töihin ko. asiassa esteellinen lakimies

25.10.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2023:78 Asianajaja – Oikeudenkäyntiasiamies – Esteellisyys

Asianajaja A oli toiminut X:n avustajana käräjäoikeudessa vireillä olleessa asiassa, jonka valmistelussa tuomarina toiminut ja tietyltä osin asianosaisten sovinnon vahvistanut B oli siirtynyt työskentelemään samassa toimistossa A:n kanssa.

Korkein oikeus katsoi, että asianajaja A ei ollut tullut esteelliseksi toimimaan X:n avustajana kysymyksessä olevassa asiassa. (Ään. 3-2)

23. Oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitettu asiamiehen osallistumiseen asian käsittelyyn tuomioistuimessa perustuva esteellisyys ei edellä todetun mukaisesti koske muita saman toimiston lakimiehiä. Näin ollen A, joka ei ole osallistunut kysymyksessä olevan asian käsittelyyn tuomioistuimen jäsenenä tai muussa oikeudenkäymiskaaren 15 luvun 3 §:n 3 momentissa tarkoitetussa tehtävässä, ei ole ollut esteellinen avustamaan X:ää kysymyksessä olevassa, lapsen asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa.

Erimieliset jäsenet:

. . .  Päädyn sanottuja asian laatuun liittyviä tapauskohtaisia seikkoja punnittuani siihen, että asiassa on perusteltua soveltaa pääsäännön mukaista ja ennakoitavissa olevaa tapauksen arvioimista samalla tavoin kuin vastapuolijääviyttä ratkaisussa KKO 2020:21. A on siten ollut esteellinen niin sanotun toimistojääviyden perusteella, kun samassa asianajotoimistossa työskentelevä asianajaja on osallistunut asian käsittelyyn ja antanut osaratkaisun asiassa. Tämän vuoksi hän on ollut avustajan tehtävään sopimaton.

 

KKO:2023:78

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments