12.1.2022

Korona-ajan välitilinpäätös

Vuoden vaihtuminen antaa aina hyvän syyn katsoa sekä taakse- että eteenpäin: mikä oli päättyneen vuoden anti ja mitä uusi vuosi voisi tuoda tullessaan. Käsillä oleva poikkeusaika antaa tälle tarkastelulle luonnollisesti oman lisämausteensa.

Asianajajille päättynyt vuosi, samoin kuin koko korona-aika, on ollut työntäyteistä. Ammattikuntamme kuuluu ehdottomasti niihin, jotka ovat pandemiasta huolimatta työllistyneet hyvin. Ihmisten ja yritysten tarve saada asiantuntevaa oikeudellista neuvoa ja apua ei ole poikkeusaikana vähentynyt, pikemminkin päinvastoin. Esimerkiksi työ- ja insolvenssioikeuden alueilla työskentelevät asianajajat ovat olleet hyvinkin kiireisiä. Vastaavasti myös yrityskauppoja ja pörssilistautumisia on tehty lähes ennätystahtia, mikä on tuonut työtä erityisesti liikejuridiikkaan keskittyville toimistoille.

Jos asianajajien työmäärä onkin pysynyt ennallaan tai jopa kasvanut, niin muuten moni asia on muuttunut. Iso joukko meistä on saanut opetella tekemään työtä voittopuolisesti etänä omasta kotikonttorista käsin. Kohtaamiset kollegojen ja asiakkaiden kanssa on hoidettu jollakin monista sähköisistä alustoista, ja samalla tavalla on toteutettu jopa laajoja oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyjä. Alun ihmettelyn ja kummastelun jälkeen olemme taipuneet uusiin työtapoihin varsin mallikkaasti, ja niitä tullaan varmasti hyödyntämään myös jatkossa pandemian aikanaan päätyttyä.

Asianajajaliiton hallituksessa on puheenjohtajamme Hanna Räihä-Mäntyharjun johdolla edistetty yhteisiä asioita laajalti. Tänä vuonna valtuuskunnan päätettäväksi tuleva sääntelyuudistus on ollut yksi tärkeimmistä hankkeista. Isot ja periaatteelliset kysymykset, kuten asianajotoimiston omistuksen avaaminen muille kuin asianajajille ja esteellisyyssääntöjen tarkistaminen ovat saaneet ansaitsemansa huomion ja niistä on keskusteltu monipuolisesti eri foorumeissa. Keskustelu jatkuu vilkkaana varmasti lopulliseen päätöksentekoon asti.

Myös Asianajajaliiton toimistolla on ahkeroitu entiseen malliin, tosin uuden kipparin eli viime vuoden alkupuolella tehtävässään aloittaneen pääsihteeri Niko Jakobssonin johdolla. Muun muassa ASSI-asiointipalvelun käyttöönotto sekä uusimuotoinen asianajajatutkinto ovat pitäneet liiton väen kiireisenä. Samoin viestintäjohtaja Sari Krappen luotsaamana on lisätty panoksia ulkoiseen viestintään ja asianajajan työn tunnetuksi tekemiseen suurelle yleisölle. Esimerkiksi Katja Hollménin emännöimä Pääkäsittelyssä-podcast on heti lanseerauksensa jälkeen saanut oman vannoutuneen kuulijakunnan. Entisten ja nykyisten asianajajien elämänmakuiset haastattelut ovat selvästi puhutelleet kollegoja ja nostattaneet ammattiylpeyttä.

Itselläni on ollut etuoikeus olla jollakin tavalla mukana kaikessa edellä sanotussa hallituksen rivijäsenenä. Muina kohokohtina mieleeni tulevat erityisesti liiton jo aiemmin lanseeraaman Työtapareformin mediassa saama huomio, ja syksyllä 2021 sovitteluvaliokunnan aloitteesta toteutettu Sovittelun supersyksy -pro bono kampanja. Vaikka kummankaan mainituista ei voi vielä katsoa johtaneen varsinaiseen laajempaan läpimurtoon, eli tuomioistuinasioiden käsittelyjen tehostamiseen ja käsittelyaikojen lyhentymiseen taikka riitojen ohjautumiseen laajamittaisesti soviteltavaksi, niin tärkeä viesti on uskoakseni tullut selväksi: Asianajajaliitto ja asianajajat haluavat aktiivisesti edistää riita-asioiden tehokasta, joutuisaa ja sovintohakuista ratkaisua. Näitä asioita lupaan osaltani jatkossakin pitää esillä erityisesti media-asianajajan roolissani.

Tätä blogia kirjoittaessani on noin viikko siihen päivään, kun meidän piti vuoden tauon jälkeen päästä viettämään perinteistä Asianajajapäivää Kalastajatorpalla. Odotimme varmasti kaikki kollegojen tapaamista ja nostattavia paneelikeskusteluja ja puheenvuoroja ammattimme ytimestä ja sen viereltä. Nyt joudumme pandemiatilanteen taas valitettavasti heikentyessä odottamaan näitä keskusteluja toukokuulle. Toivotaan, että silloin taas tapaamme. Asiathan eivät tässä välissä mihinkään happane, vaan ainoastaan jalostuvat.

Toivotan kaikille kollegoille ja muille asianajotoimistoissa työskenteleville menestyksekästä vuotta 2022.

Kirjoittaja

Jussi Ikonen

Asianajaja, Asianajajaliiton media-asianajaja ja hallituksen jäsen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments