KKO:lta merkittävä asianajajan esteellisyyttä koskeva ennakkopäätös

9.4.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KKO:2015:30

Asianajaja – Valvonta
Esteellisyys
Laillisuusperiaate

Asianajaja, joka oli määrätty osakeyhtiön konkurssissa
pesänhoitajaksi, oli aikaisemmin toiminut saman yhtiön ylimääräisen
yhtiökokouksen puheenjohtajana ja valmistellut yhtiön toista
ylimääräistä yhtiökokousta.

Korkein oikeus katsoi asianajajaa
koskevassa valvonta-asiassa, että tämä oli yhtiökokouksen
puheenjohtajana saanut asianajajan salassapito- ja
vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja, joilla saattoi olla
merkitystä pesänhoitajan tehtävän hoitamisen kannalta, ja että tämä oli
todennäköisesti saanut asianajajan vaitiolovelvollisuuden piiriin
kuuluvia tietoja valmistellessaan toista yhtiökokousta. Asianajaja oli
siten ollut hyvää asianajajatapaa koskevien ohjeiden perusteella
esteellinen toimimaan pesänhoitajana. Asianajajalle annettiin varoitus.

Kysymys myös laillisuusperiaatteesta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments