Oikeusasiamies moittii Digi- ja väestötietovirastoa kompuroinnista holhoustoimen digitalisaatiossa

15.12.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EOA Jääskeläinen:

Oikeusasiamiehen kansliaan saapui vuonna 2020 ja etenkin vuoden 2021 aikana ja edelleen kuluvana vuonna yhteensä noin 40 kantelua edunvalvonta-asioiden käsittelyajoista Digi- ja väestötietovirastossa.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla otin omasta aloitteesta tutkittavaksi edunvalvonta-asioiden käsittelyajat Digi- ja väestötietovirastossa eli viraston toiminnan nimenomaan holhoustoimesta annetun lain mukaisena holhousviranomaisena. Oikeusasiamiehen kansliassa on erikseen ollut käsiteltävänä käsittelyaikaa koskevia kanteluita viraston muissa asiaryhmissä, minkä lisäksi apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin tutkii asiakokonaisuutta näiltä osin parhaillaan niin ikään omasta aloitteesta (EOAK/5001/2022).

– – –

Digi- ja väestötietoviraston mukaan käsittelyaikojen pitkittymisen taustalla on ollut siirtyminen kohti täysin digitaalista käsittely-ympäristöä. Siirtymisessä oli kuitenkin koettu odottamattomia haasteita, joiden vuoksi käsittelyajat ovat venyneet kaikissa holhoustoimen asiaryhmissä.

Totean, että Digi- ja väestötietoviraston perustamiseen johtaneessa hallituksen esityksessä esitetyt arviot uudistuksen vaikutuksista asiakkaiden asemaan eivät ainakaan edunvalvonnan osalta ole

käytännössä toteutuneet Digi- ja väestötietovirastossa sen toimiessa holhousviranomaisena.
– – –

Edellä todetusta osapuolten aktiivisuudesta ja nyttemmin nähtävissä olevasta käsittelyaikojen myönteisestä kehityksestä huolimatta saamani selvitys ja laillisuusvalvonnassa yksittäisten edunvalvontakanteluiden perusteella tekemäni havainnot tukevat kuitenkin johtopäätöstä, että julkinen valta ei ole Digi- ja väestötietoviraston perustamisessa ja sen jälkeenkään kaikin osin onnistunut toteuttamaan asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn vaatimuksia edunvalvonta-asioissa. Käsittelyaikojen pitkittymisen taustalla on ollut siirtyminen kohti täysin digitaalista käsittely-ympäristöä.

On paradoksaalista, että Digi- ja väestötietovirasto, jonka tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, on itse kompuroinut holhoustoimen palveluiden digitalisaatiossa.

Uudistuksen toimeenpanon ongelmat ovat vaarantaneet edunvalvonnassa tai edunvalvonnan tarpeessa olevien henkilöiden ja muiden holhoustoimen palveluita tarvitsevien henkilöiden etujen ja oikeusturvan asianmukaisen toteutumisen. Pidän tätä erityisen moitittavana ja varsin huolestuttavana siksi, että viraston toimialaan holhousviranomaisena kuuluvissa asioissa on keskeisesti  kyse hyvin haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden asioiden hoitamiseen liittyvästä merkittävästä oikeusturvatehtävästä, jonka tulee olla asianmukaisesti järjestetty ja resursoitu.

Digi- ja väestötietoviraston käsittelyajat edunvalvonta-asioissa (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments