Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
10.11.2023 Oikeusuutiset

YLE: Helsingin hovioikeuden vuodet 2024 ja 2025 alkavat olla pääkäsittelyiden osalta loppuunmyytyjä

Oikeudenkäyntien järjestäminen Helsingin hovioikeudessa takkuaa Helsingin hovioikeus on ilmoittanut syyttäjille sekä syytettyjen ja uhrien avustajille istuntopäiviä pahimmillaan jopa vuodelle 2026. Istuntojen aikatauluttaminen näin pitkälle on yllättänyt, vaikka Helsingin hovioikeuden ruuhkaisuus ja pitkät käsittelyajat ovat olleet tiedossa jo pitkään. Helsingin hovioikeudessa on hurja ruuhka – ”Tilanne kauhistuttaa”, sanoo seksuaalirikossyytettä ajav…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/yle-helsingin-hovioikeuden-vuodet-2024-ja-2025-alkavat-ollaa-paakasittelyiden-osalta-loppuunmyytyja/
26.10.2023 Oikeusuutiset

Rule of Law index 2023 julkaistu – Suomen asema ennallaan, yleisvertailussa kolmantena

Eilen 25.10.2023 julkaistun Rule of Law indexin mukaan tilanne on maailmanlaajuisesti huononemaan päin. Tiedotteesta: The rule of law has once again eroded in a majority of countries this year, according to the World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2023. More than 6 billion people live in a country…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/rule-of-law-index-2023-julkaistu-suomen-asema-ennallaan-yleisvertailussa-kolmantena/
23.10.2023 Oikeusuutiset

AOka: Valvova viranomainen ei voi perustaa oikeudellista arviotaan yksistään valvottavan virkamiehen ilmoitukseen menettelynsä asianmukaisuudesta

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota vaatimuksiin laillisuusvalvonnan itsenäisyydestä ja uskottavuudesta. Päätöksen mukaan valvova viranomainen ei voi perustaa omaa itsenäistä oikeudellista arviotaan pelkästään virkamiehen ilmoitukseen menettelynsä asianmukaisuudesta.  Kantelija arvosteli esitutkinnan kestoa. Poliisihallitus ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos totesivat, ettei esitutkinta ollut aiheettomasti viivästynyt enää poliisin aiemman kanteluratkaisun jälkeen. Tutkinnanjohtajan selvityksestä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/aoka-valvova-viranomainen-ei-voi-perustaa-oikeudellista-arviotaan-yksistaan-valvottavan-virkamiehen-ilmoitukseen-menettelynsa-asianmukaisuudesta/
5.9.2023 Oikeusuutiset

EIT: Belgian valtion puututtava rakenteellisiin ongelmiin, joiden vuoksi riita-asioiden käsittely viipyy kohtuuttomasti

In today’s Chamber judgment  in the case of Van den Kerkhof v. Belgium (application no. 13630/19) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 6 § 1 (right to a fair hearing within a reasonable time) of the European Convention on Human…

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/eit-belgian-valtion-puututtava-rakenteellisiin-ongelmiin-joiden-vuoksi-riita-asioiden-kasittely-viipyy-kohtuuttomasti/
14.8.2023 Oikeusuutiset

Käräjätuomarille moite kolme vuotta yhdeksän kuukautta kestäneestä riita-asian käsittelystä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin tietoon näkemyksensä, että tämän käsiteltävänä olleen riita-asian käsittelyyn oli kulunut asian laatuun ja laajuuteen nähden asianosaisten kannalta kohtuuttoman pitkä aika. Riita-asiaa, joka selvityksen mukaan ei ollut ollut erityisen laaja tai monimutkainen, oli käsitelty käräjäoikeudessa yli kolme vuotta yhdeksän kuukautta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan asian…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/karajatuomarille-moite-kolme-vuotta-yhdeksan-kuukautta-kestaneesta-riita-asian-kasittelysta/
5.7.2023 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerilta moiteet: Aluesyyttäjä harkitsi 20 kuukautta aloittaako esitutkinnan poliisirikosasiassa

Oikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen aluesyyttäjän huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ja sen aloittamista edeltävät toimenpiteet ilman aiheetonta viivästystä. Kantelijan arvostelemassa asiassa kului 20 kuukautta yksinomaan sen arvioimiseen, toimitetaanko esitutkintaa vai ei.  Asianajajan laatimasta tutkintapyynnöstä oli ilmennyt keskeiset tapahtumatiedot eikä asiassa ollut tarvetta hankkia laajaa aineistoa esitutkinnan toimittamiskynnyksen arvioimiseksi. Asiassa ei ilmennyt…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/oikeuskanslerilta-moiteet-aluesyyttaja-harkitsi-20-kuukautta-aloittaako-esitutkinnan-poliisirikosasiassa/
12.6.2023 Oikeusuutiset

Jälleen huomautus vanhentuneesta rikoksesta tuomitsemisesta – myös syyttäjän ja poliisin menettyssä moitittavaa

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka tuomitsi vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta. Tapahtunut virhe tuli tietoon hovioikeuden ilmoittamana. Rangaistuksen tuomitseminen teosta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa virheestä ei aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia, sillä…

https://asianajajaliitto.fi/2023/06/jalleen-huomautus-vanhentuneesta-rikoksesta-tuomitsemisesta-myos-syyttajan-ja-poliisin-menettyssa-moitittavaa/
30.5.2023 Oikeusuutiset

Viisi vuotta kestäneen huoneenvuokrariidan oikeudenkäynti oli viivästynyt vuoden verran

KKO:2023:36 Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäynnin kesto – Oikeudenkäynnin viivästymishyvitys Huoneenvuokraa koskevan riita-asian käsittely oli kestänyt kahdessa oikeusasteessa lähes viisi vuotta. Käräjäoikeudessa asiaa oli käsitelty yli kaksi vuotta kymmenen kuukautta, mihin sisältyi asian käsittelyssä ollut passiivinen jakso ja sitä seurannut työtilanteen ruuhkautumisesta aiheutunut valmisteluistunnon siirtäminen. Korkein oikeus katsoi, että asian käsittely oli…

https://asianajajaliitto.fi/2023/05/viisi-vuotta-kestanyt-huoneenvuokra-asian-oli-viivastynyt-vuoden-verran/
19.4.2023 Oikeusuutiset

AOKa:lta vakava moite käräjäoikeudelle vangitsemiskantelun sisältäneen valituksen toimittamisesta hovioikeuteen vasta 2,5 kuukauden kuluttua tuomiosta

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Keski-Suomen käräjäoikeuden vakavaa huomiota laissa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa valitusasiakirjat hovioikeuteen viipymättä. Hän saattoi lisäksi käräjäoikeuden tietoon käräjäsihteerien perehdyttämisestä ja heidän tehtävien suoriutumisen valvonnasta lausumansa. Asia tuli apulaisoikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoittamana. Käräjäoikeus oli lähettänyt yhdessä asiassa valitusasiakirjat hovioikeuteen hieman yli kuukauden kuluttua vastavalituksen määräpäivästä yhdessä rikosasiassa, jossa vangittu vastaaja…

https://asianajajaliitto.fi/2023/04/aokalta-vakava-moite-karajaoikeudelle-vangitsemiskantelun-sisaltaneen-valituksen-toimittamisesta-hovioikeuteen-vasta-25-kuukauden-kuluttua-tuomiosta/
8.3.2023 Oikeusuutiset

Apulaisoikeuskansleri jatkoi selvitystään, miksi tiedot rangaituksista eivät siirtyneet käräjäoikeuksista täytäntöönpanoon

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti omana aloitteenaan tutkimassaan asiassa Helsingin, Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Etelä-Savon käräjäoikeuksien huomiota niiden velvollisuuteen järjestää tuomioiden valmiiksi merkitsemistä ja niiden jakelua koskevat menettelytapansa siten, että asiat tulevat rikostuomiosovellus RITU-järjestelmässä oikealla tavalla käsitellyiksi ja tuomioiden jakelut muodostetaan asianmukaisesti. Sama koski myös käräjäoikeuksien asiaan liittyvää seurantaa ja valvontaa…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/apulaisoikeuskansleri-jatkoi-selvitystaan-miksi-tiedot-rangaituksista-eivat-siirtyneet-karajaoikeuksista-taytantoonpanoon/