Oikeuskanslerilta moiteet: Aluesyyttäjä harkitsi 20 kuukautta aloittaako esitutkinnan poliisirikosasiassa

5.7.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen aluesyyttäjän huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ja sen aloittamista edeltävät toimenpiteet ilman aiheetonta viivästystä. Kantelijan arvostelemassa asiassa kului 20 kuukautta yksinomaan sen arvioimiseen, toimitetaanko esitutkintaa vai ei. 

Asianajajan laatimasta tutkintapyynnöstä oli ilmennyt keskeiset tapahtumatiedot eikä asiassa ollut tarvetta hankkia laajaa aineistoa esitutkinnan toimittamiskynnyksen arvioimiseksi. Asiassa ei ilmennyt tutkinnanjohtajana toimineen aluesyyttäjän antaneen konkreettista ohjeistusta tutkivalle poliisiyksikölle. Erityisesti poliisirikosasioissa objektiivinen esitutkinta edellyttää tutkinnanjohtajalta toimivalta syyttäjältä aktiivista esitutkinnan johtamista. Esitutkinnan toimittamisesta ei ollut päätetty esitutkintalain edellyttämällä joutuisuudella.

Oikeuskanslerin ratkaisu OKV/2329/10/2022 (pdf)

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Marianne
11 kuukautta sitten

Ei ole ihme, että virkamiehet eivät noudata lakia, kun kiinni jäämisestä ei ole seuraamuksia. Laillisuusvalvojien mahdollisille loiville moitteille voidaan vaan naureskella. Onhan se hyvä että oikeuskansleri tuo iloa muuten niin ankeaan virastoelämään, mutta samalla surullista on se, että tekee toiminnallaan itsestään pellen.
 

Jossain oikeus- ja sivistysvaltiossa ei olisi mahdollista, että virkamies menettelee täysin tietoisesti lakia rikkoen ilman seuraamuksia, mutta Suomessa sitä tapahtuu jatkuvasti.

Matti
11 kuukautta sitten

Oikeuskanslerin ratkaisuun kirjatun mukaan Etelä-Suomen syyttäjäalueen johtava aluesyyttäjä on antanut lausuntonsa asiassa OKV/2329/10/2022. Tämän johdosta on todettavissa, että tutkinnan kohteena on ollut Etelä-Suomen syyttäjäalueella toimineen aluesyyttäjän menettely.

Alla olevan linkin välityksellä luettavissa olevan uutiskirjoituksen perusteella oikeuskanslerin ratkaisussa esittelijänä toiminut esittelijäneuvos näyttää toimineen aiemmin syyttäjänä nykyisellä Etelä-Suomen syyttäjäalueella.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/syyttaja-hyvinkaan-ampuja-taydellisen-piittaamaton-muiden-ihmisten-elamasta/2054666

Tätä taustaa vasten ei ole pois suljettua, että työtuttavuuksien epäasiallisella joukkuehengellä on ollut vaikutusta siihen, mitä oikeuskanslerin ratkaisun väliotsikon ”Toimenpiteet” alle on kirjattu.

Lena
11 kuukautta sitten

Virkarikosasioissa, joissa tutkinnan kohteena on syyttäjän menettely, oikeuskansleri on niin sanottu erityissyyttäjä, jonka ratkaisusta olla nostamatta syytettä seuraa asianomistajalle syyteoikeus. Tämän johdosta oikeuskanslerin ratkaisussa esittelijänä toiminutta esittelijäneuvosta voidaan pitää esitutkintavirkamiehenä. Mikäli oikeuskanslerin ratkaisussa esittelijänä toiminut esittelijäneuvos on aiemmin toiminut syyttäjänä nykyisellä Etelä-Suomen syyttäjäalueella, luottamus Etelä-Suomen syyttäjäalueella toimineen aluesyyttäjän menettelystä (tietoisesti rikkonut lakia) aiheutuvien seuraamusten arvioimisen puolueettomuuteen, voidaan todeta vaarantuneen myös sen johdosta, että asian käsittelyyn on osallistunut esteellinen esitutkintavirkamies.