Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
5.7.2023 Oikeusuutiset

Oikeuskanslerilta moiteet: Aluesyyttäjä harkitsi 20 kuukautta aloittaako esitutkinnan poliisirikosasiassa

Oikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen aluesyyttäjän huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ja sen aloittamista edeltävät toimenpiteet ilman aiheetonta viivästystä. Kantelijan arvostelemassa asiassa kului 20 kuukautta yksinomaan sen arvioimiseen, toimitetaanko esitutkintaa vai ei.  Asianajajan laatimasta tutkintapyynnöstä oli ilmennyt keskeiset tapahtumatiedot eikä asiassa ollut tarvetta hankkia laajaa aineistoa esitutkinnan toimittamiskynnyksen arvioimiseksi. Asiassa ei ilmennyt…

https://asianajajaliitto.fi/2023/07/oikeuskanslerilta-moiteet-aluesyyttaja-harkitsi-20-kuukautta-aloittaako-esitutkinnan-poliisirikosasiassa/
20.4.2022 Oikeusuutiset

Poliisirikostutkinnan toimintakertomus vuodelta 2021 on julkaistu

Valtakunnansyyttäjän toimiston poliisirikostiimi käsitteli vuonna 2021 kaikkiaan 1 030 toimenpiteitä vaatinutta asiaa. Vuonna 2021 poliisirikosten tutkinnanjohtajan tehtävässä toimi 18 syyttäjää. Heistä kaksi työskenteli valtakunnansyyttäjän toimistossa ja 16 syyttäjäalueilla. Valtakunnansyyttäjän toimistossa työskentelevät syyttäjät ovat päätoimisia tutkinnanjohtajia, kun taas alueelliset syyttäjätutkinnanjohtajat hoitavat tutkinnanjohtajan tehtäviä muiden syyttäjäntehtävien ohella. Ilmoitukset poliisin tekemiksi epäillyistä rikoksista…

https://asianajajaliitto.fi/2022/04/poliisirikostutkinnan-toimintakertomus-vuodelta-2021-on-julkaistu/
18.10.2022 Oikeusuutiset

EOA: Poliisin haalarikameratoiminnassa oikeudellisia ongelmia

Kantelija arvosteli Poliisihallituksen 18.2.2021 antamaa ohjetta ”Poliisitehtävien kuvaaminen haalarikameralla tai muulla teknisellä laitteella”, POL-2020-81108. Kantelijan arvostelu kohdistui siihen, että ohjeen mukaan ”kameraa kantava poliisi saa itse päättää, mikä materiaali säilytetään”. EOA Jääskeläinen: Poliisitoimintayksikön mukaan lähtökohta haalarikameran tallenteen käsittelyssä on se, että poliisitehtävällä kuvattu tieto on poliisimiehen muistiinpano – eikä siten…

https://asianajajaliitto.fi/2022/10/eoa-poliisin-haalarikameratoiminnassa-oikeudellisia-ongelmia/
8.8.2019 Oikeusuutiset

EOA Petri Jääskeläinen kehottaa Poliisihallitusta parantamaan putkakuolemien seurantaa

OA tutki putkakuolemiin liittyviä kysymyksiä omasta aloitteestaan. Tällöin kävi ilmi, että Poliisihallituksella ei ole tarkkoja tietoja tapausten määristä. Saatujen tietojen mukaan 2000-luvulla tapauksia on ollut vuosittain 6-27.  Putkakuolemien analysointi tärkeää Tilastotietojen lisäksi olisi perusteltua kerätä kattavasti putkakuolemien tutkinnassa ja mahdollisissa rikosprosesseissa kertynyt aineisto ja analysoida se. Näin olisi saatavissa arvokasta…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/eoa-petri-jaaskelainen-kehottaa-poliisihallitusta-parantamaan-putkakuolemien-seurantaa/
17.5.2014 Oikeusuutiset

Tove Myhrberg Länsi-Uudenmaan johtavaksi kihlakunnansyyttäjäksi

Myhrberg on Helsingin syyttäjän­viraston apulaispäällikkö ja on vastannut koulutusasioista Valtakunnansyyttäjänvirasto on 29.4.2014 nimittänyt Länsi-Uudenmaan syyttäjänviraston johtavaksi kihlakunnansyyttäjäksi kihlakunnansyyttäjä, apulaispäällikkö Tove Myhrbergin 1.6.2014 lukien. Varatuomari Myhrberg on aiemmin työskennellyt yleisenä oikeusavustajana ja oikeusneuvosmiehenä, vajaan vuoden pankkilakimiehenä ja noin kuusi vuotta kaupunginviskaalina. Vuoden 1996 joulukuun alus­ta lähtien hän on työskennellyt kihla­kunnansyyttäjänä Helsingin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/05/tove-myhrberg-lansi-uudenmaan-johtavaksi-kihlakunnansyyttajaksi/