DVV:n ruuhkautumisongelma helpottanut – eräät käsittelyajat edelleen pitkiä

9.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnan oikeusasiamiehelle saapui vuonna 2020 ja etenkin vuonna 2021 sekä edelleen vuonna 2022 lukuisia kanteluita, joissa oli kysymys Digi- ja väestötietoviraston (jälj. myös DVV) käsittelyajoista eräissä viraston tehtäväluokkiin väestötietopalvelut, notaari- ja oikeudelliset vahvistuspalvelut sekä tiedonhallinta ja viestintä kuuluvissa asioissa. Myös vuonna 2023 saapui joitakin käsittelyaikoja koskevia kanteluita. Valtaosassa näistä kanteluista oli kysymys sukuselvitysten toimitusajoista (etenkin vuonna 2021), suuressa osassa myös muuttoilmoitusten käsittelyyn menneestä ajasta. Lisäksi kantelut kohdistuivat muun muassa seuraavien asioiden käsittelyaikoihin virastossa: nimen muuttaminen, ulkomailla solmitun avioliiton rekisteröiminen, ulkomailla syntyneen lapsen rekisteröiminen, henkilötietojen korjaaminen, perukirjan osakastietojen vahvistaminen ja avioliiton esteiden tutkinta.

– – –

Apulaisoikeusasiamies Sakslin:

… osapuolten aktiivisuudesta ja nyttemmin joissakin tässä lähemmin tarkasteltavina olleissa asiaryhmissä, kuten sukuselvitysten toimittamisessa, nähtävissä olevasta käsittelyaikojen myönteisestä
kehityksestä huolimatta saamani selvitys ja laillisuusvalvonnassa yksittäisten kanteluiden perusteella tekemäni havainnot osoittavat kuitenkin, että julkinen valta ei ole Digi- ja väestötietoviraston perustamisessa ja sen jälkeenkään täysin onnistunut toteuttamaan perustuslain asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn vaatimuksia edellä käsitellyissä henkilöasiakkaiden palveluissa. On ilmeistä, että virastouudistuksen toimeenpanon ongelmat ovat vaarantaneet useiden Digi- ja väestötietoviraston asiakkaiden oikeusturvan asianmukaisen toteutumisen.

Tulen laillisuusvalvonnassani seuraamaan Digi- ja väestötietoviraston  käsittelyaikojen kehitystä erityisesti nyt kysymyksessä olevissa asiaryhmissä. Lisäksi pyydän valtiovarainministeriötä  ilmoittamaan ministeriön lausunnossa esiin tuotujen ja mahdollisten muiden kehittämistoimien vaikutuksista Digi- ja väestötietoviraston käsittelyaikoihin henkilöasiakkaiden palveluissa ja erityisesti tässä lähemmin tarkastelluissa asioissa 30.6.2024 mennessä.

EOAK/5001/2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments