Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.1.2024 Oikeusuutiset

Poliisille huomautus lainvastaisesta menettelystä rikostutkinnassa

Kantelija arvosteli – – – poliisilaitoksen menettelyä muun muassa huomautuksen antamisessa. Kantelijan mukaan hän sai poliisilta huomautuksen rikoksesta, vaikka häntä ei ollut kuulusteltu taikka ylipäänsä annettu mitään tietoa rikosepäilystä. Hän arvosteli myös sitä, ettei hän saanut poliisilta riittävää selvitystä taikka anteeksipyyntöä väärin annetusta huomautuksesta. Hän katsoi myös, että tutkija käyttäytyi…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/poliisille-huomautus-lainvastaisesta-menettelysta-rikostutkinnassa/
9.1.2024 Oikeusuutiset

DVV:n ruuhkautumisongelma helpottanut – eräät käsittelyajat edelleen pitkiä

Eduskunnan oikeusasiamiehelle saapui vuonna 2020 ja etenkin vuonna 2021 sekä edelleen vuonna 2022 lukuisia kanteluita, joissa oli kysymys Digi- ja väestötietoviraston (jälj. myös DVV) käsittelyajoista eräissä viraston tehtäväluokkiin väestötietopalvelut, notaari- ja oikeudelliset vahvistuspalvelut sekä tiedonhallinta ja viestintä kuuluvissa asioissa. Myös vuonna 2023 saapui joitakin käsittelyaikoja koskevia kanteluita. Valtaosassa näistä kanteluista…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/dvvn-ruuhkautumisongelma-helpottanut-eraat-kasittelyajat-edelleen-pitkia/
7.1.2024 Oikeusuutiset

Lastensuojeluviranomaiselle huomautus lainvastaisesta menettelystä – yhteydenpidon rajoituksesta ei tehty kirjallista päätöstä

Kantelijat arvostelivat A:n yhteistoiminta-alueen (1.1.2023 lukien B:n hyvinvointialue) sosiaaliviranomaisen menettelyä lastensuojeluasiassa. Kantelijat kertoivat, että heidän [pvm] 2021 syntynyt lapsensa on sijoitettu kiireellisesti heti syntymänsä jälkeen. Kantelijoiden mukaan he eivät ole saaneet tavata lastaan maaliskuuhun 2022 mennessä kuin kaksi kertaa yhteensä neljän tunnin ajan. Kirjoituksen mukaan kantelijat eivät myöskään saaneet oikea-aikaisesti…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/lastensuojeluviranomaiselle-huomautus-lainvastaisesta-menettelysta-yhteydenpidon-rajoituksesta-ei-tehty-kirjallista-paatosta/
30.12.2023 Oikeusuutiset

EOA selvittää poliisin menettelyä itsenäisyyspäivän mielenosoitusten yhteydessä

Oikeusasiamies on päättänyt ottaa poliisin menettelyn selvitettäväkseen eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n tarkoittamana omana aloitteena. Poliisin toiminnasta itsenäisyyspäivänä 2023 Helsingin Töölöntorilla on kannellut oikeusasiamiehelle tähän mennessä 15 henkilöä. Useissa kanteluissa poliisia on arvosteltu pitkälti samoista asioista. Kantelijoille on ilmoitettu, että heidän kanteluitaan ei (kahta osin erikseen selvitettävää kantelua lukuun…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/eoa-selvittaa-poliisin-menettelya-itsenaisyyspaivan-mielenosoitusten-yhteydessa/
12.12.2023 Oikeusuutiset

Moitteita poliisille: asiassa, jossa jo päätetty suorittaa esitutkinta, päätettiin 16 kuukauden kuluttua, ettei esitutkintaa suoritetakaan

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Oulun poliisilaitoksen huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen. Lisäksi hän kiinnitti sen rikosylikonstaapelin huomiota huolellisuuteen virkatoimissa.  Poliisi oli runsaat vuosi ja neljä kuukautta kantelijan tutkintapyynnön tekemisestä päättänyt olla toimittamatta esitutkintaa, koska asiassa ei ollut syytä epäillä rikosta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen piti esitutkinnan toimittamisedellytysten arviointiin kulunutta aikaa kohtuuttoman pitkänä ja arvioi,…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/moitteita-poliisille-asiassa-jossa-jo-paatetty-suorittaa-esitutkinta-paatettiin-16-kuukauden-kuluttua-ettei-esitutkintaa-suoritetakaan/
7.12.2023 Oikeusuutiset

KHO:n presidentti Kuusiniemi huolestunut laillisuusvalvontaan ja oikeuslaitokseen kohdistetusta kritiikistä

KHO:n presidentti Kari Kuusiniemi Vallanjako ja oikeusvaltion puolustaminen – puhe ylituomaripäivillä Helsingissä 7.12.2023 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ylituomaripäivien osanottajat, ärade deltagare i överdomaredagen, perinteisesti olemme ylituomaripäivillä ottaneet luvun ja katsoneet, onko joukossa tapahtunut muutoksia. Ja onhan taas yksi muutos tapahtunut ja meillä on ilo toivottaa tervetulleeksi Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden ylituomari Juhana Niemi.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/12/khon-presidentti-kuusiniemi-huolestunut-laillisuusvalvontaan-ja-oikeuslaitokseen-kohdistetusta-kritiikista/
28.10.2023 Oikeusuutiset

Tutkintavangille olisi tullut järjestää videoneuvottelu kaukana olevan asianajajansa kanssa

Kantelija pyysi tutkimaan Turun vankilan menettelyä. Hän kertoi Oulussa olevan asianajajansa ehdottaneen videotapaamista, koska tapaaminen ei välimatkan takia olisi muutoin onnistunut. Kertomansa mukaan hän oli alustavasti järjestellyt asiaa asuinosastollaan vartijan kanssa ja varannut videoneuvotteluajan toteutuvaksi 20.6., mutta hän sai silti 18.6.2022 rikosseuraamusesimiehen tekemän kielteisen päätöksen. Kielteinen päätös oli kantelun liitteenä.…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/tutkintavangille-olisi-tullut-jarjestaa-videoneuvottelu-kaukana-olevan-asianajansa-kanssa/
25.10.2023 Oikeusuutiset

EOA: Esitutkinta-aineiston salaaminen asianosaiselta edellyttää sen selvittämistä, mitä konkreettista haittaa antamisesta aiheutuisi

Kantelija arvosteli kantelijan asiamiehen laatimassa kantelussa Tullin menettelyä esitutkinnassa. Kantelijan asiamies oli marraskuussa 2022 ottanut ensimmäisen kerran yhteyttä Tulliin tiedustellakseen, oliko hänen päämiestään koskeva esitutkinta päätetty ja oliko tämä edelleen epäiltynä veropetoksesta. Kantelijan asiamies oli samassa yhteydessä tiedustellut asian vastuuvirkamiehen yhteystietoja sekä pyytänyt asiassa kertyneitä asiakirjoja. Tutkinnanjohtaja A oli ilmoittanut…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/eoa-esitutkinta-aineiston-salaaminen-asianosaiselta-edellyttaa-sen-selvittamista-mita-konkreettista-haittaa-antamisesta-aiheutuisi/
23.10.2023 Oikeusuutiset

AOka: Valvova viranomainen ei voi perustaa oikeudellista arviotaan yksistään valvottavan virkamiehen ilmoitukseen menettelynsä asianmukaisuudesta

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen ja Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen huomiota vaatimuksiin laillisuusvalvonnan itsenäisyydestä ja uskottavuudesta. Päätöksen mukaan valvova viranomainen ei voi perustaa omaa itsenäistä oikeudellista arviotaan pelkästään virkamiehen ilmoitukseen menettelynsä asianmukaisuudesta.  Kantelija arvosteli esitutkinnan kestoa. Poliisihallitus ja Itä-Uudenmaan poliisilaitos totesivat, ettei esitutkinta ollut aiheettomasti viivästynyt enää poliisin aiemman kanteluratkaisun jälkeen. Tutkinnanjohtajan selvityksestä ei…

https://asianajajaliitto.fi/2023/10/aoka-valvova-viranomainen-ei-voi-perustaa-oikeudellista-arviotaan-yksistaan-valvottavan-virkamiehen-ilmoitukseen-menettelynsa-asianmukaisuudesta/
14.8.2023 Oikeusuutiset

Käräjätuomarille moite kolme vuotta yhdeksän kuukautta kestäneestä riita-asian käsittelystä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin tietoon näkemyksensä, että tämän käsiteltävänä olleen riita-asian käsittelyyn oli kulunut asian laatuun ja laajuuteen nähden asianosaisten kannalta kohtuuttoman pitkä aika. Riita-asiaa, joka selvityksen mukaan ei ollut ollut erityisen laaja tai monimutkainen, oli käsitelty käräjäoikeudessa yli kolme vuotta yhdeksän kuukautta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen näkemyksen mukaan asian…

https://asianajajaliitto.fi/2023/08/karajatuomarille-moite-kolme-vuotta-yhdeksan-kuukautta-kestaneesta-riita-asian-kasittelysta/