Käräjätuomarille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

3.6.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Apulaisoikeuskanslerin sijainen päätti syytteen nostamisesta käräjätuomaria vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Käräjätuomarin epäillään Pohjois-Savon käräjäoikeudessa tuominneen vastaajan 15 päivän ehdottomaan vankeuteen rikoksista, joiden syyteoikeus oli ollut vanhentunut. Vastaaja oli jo suorittanut tuomitun vankeusrangaistuksen ennen kuin asia tuli ilmi oikeuskanslerinviraston suorittamassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa.

Esitutkinnassa käräjätuomari on myöntänyt, ettei hän asiaa käsitellessään huomannut rikosten olleen syyteoikeudeltaan vanhentuneita. Asianomistaja ei esitutkinnassa vaatinut asiassa rangaistusta tuottamuksellisesta vapaudenriistosta. Korkein oikeus on apulaisoikeuskanslerin sijaisen hakemuksesta purkanut käräjäoikeuden tuomion ja hylännyt syytteen vanhentuneena.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen on pyytänyt valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. Asian julkisuudesta päättää aikanaan sen käsiteltäväkseen saava Itä-Suomen hovioikeus. 

Tiedote

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments