EOA selvittää poliisin menettelyä itsenäisyyspäivän mielenosoitusten yhteydessä

30.12.2023 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusasiamies on päättänyt ottaa poliisin menettelyn selvitettäväkseen eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n tarkoittamana omana aloitteena.

Poliisin toiminnasta itsenäisyyspäivänä 2023 Helsingin Töölöntorilla on kannellut oikeusasiamiehelle tähän mennessä 15 henkilöä. Useissa kanteluissa poliisia on arvosteltu pitkälti samoista asioista. Kantelijoille on ilmoitettu, että heidän kanteluitaan ei (kahta osin erikseen selvitettävää kantelua lukuun ottamatta) käsitellä erikseen. Liitän joka tapauksessa oheen tiedoksi kantelut, joista poliisia kohtaan esitetty arvostelu käy ilmi yksityiskohtaisesti.

EOA Jääskeläinen:

Poliisihallitukselle

SELVITYS- JA LAUSUNTOPYYNTÖ: POLIISIN MENETTELY MIELENOSOITUKSESSA

Pyydän, että toimitatte asian tutkimiseksi tarvittavan selvityksen ja annatte lausuntonne asiassa. Selvityksessä ja lausunnossa tulisi kiinnittää huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin.

1. Kanteluissa arvostellaan sitä, että kokoontumisvapautta on perusteettomasti rajoitettu, kun Helsinki ilman natseja -mielenosoitusta ei sallittu pitää, vaan sen sijaan poliisi suojeli 612-soihtukulkuetta. On myös esitetty, että poliisin olisi tullut sallia 612-soihtukulkueen vastamielenosoitus (Helsinki ilman natseja) ja tyytyä pitämään mielenosoitukset erillään. Eräässä kantelussa 612-soihtukulkue katsottiin kielletyn Pohjoismaisen vastarintaliikkeen toiminnaksi, jota lisäksi oli pidettävä kiihottamisena kansanryhmää vastaan (jonka liikkeen toiminnan ja rikoksen estäminen olisi ollut poliisin velvollisuus).
2. Pyydän selvittämään, miten Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjän kanssa oli pyritty neuvottelemaan sekä ennen itsenäisyyspäivää että tapahtumapäivänä ja miten poliisi ylipäätään valmistautui siihen (ilmeisen todennäköiseen) mahdollisuuteen, että riippumatta poliisin kannanotoista Töölöntorille tulisi kerääntymään ihmisiä tuohon mielenosoitukseen.
3. Kanteluissa arvostellaan sitä, etteivät poliisin poistumiskäskyt kuuluneet, eikä poliisi ohjeistanut, minne ihmisten pitäisi mennä. Erikseen on arvosteltu myös sitä, ettei Helsinki ilman natseja -mielenosoitukselle osoitettu toista pitopaikkaa (kokoontumislaki 11 § 2).
4. Kanteluissa arvostellaan sitä, ettei poliisi varoittanut voimakeinojen käytöstä ja että ne olivat suhteettoman ankaria rauhanomaisia mielenosoittajia kohtaan. Kantelijat ovat myös katsoneet, että hevosia käytettiin voimankäyttövälineinä. Pyydän lisäksi selvittämään, käyttäytyivätkö paikalla kokoontuneet henkilöt väkivaltaisesti tai aiheuttivatko he omaisuusvahinkoja.5. Kanteluissa arvostellaan sitä, että poliisin toiminta aiheutti kovassa, poliisin aiheuttamassa väentungoksessa vaaratilanteita. Keli oli liukas ja joukossa oli myös lapsia, vanhuksia ja liikuntarajoitteisia. Kantelijoiden mukaan hevosilla ratsastettiin kovalla vauhdilla päin väkijoukkoa. Kantelijoiden mukaan poliisi työnsi väkijoukkoa vilkkaan liikenteen sekaan Runeberginkadulle (jossa liikkui muun muassa raitiovaunuja).
6. Poliisin tekemiä kiinniottoja pidetään mielivaltaisina (muun muassa, että kiinniottoon riitti kaatuminen ja että kiinniottoja tehtiin ennen kuin poistuminen paikalta oli mahdollista). Pyydänkin selvittämään, millä kriteereillä kiinniottoja tehtiin, oliko tästä yleistä linjausta ja miten varmistettiin, että yksittäisten kiinniottojen peruste olisi jälkikäteen kontrolloitavissa. Kantelijoiden mukaan kiinniotettuja myös siirrettiin vaarallisella tavalla kantaen.
7. Kiinniotettujen kuljetus Pasilaan kesti erään kantelijan mukaan yli tunnin ja kiinniotetut oli sidottu nippusiteillä (osin liian tiukasti). Pyydän kuljetuksiin varautumisen ja kuljetusjärjestelyjen lisäksi selvittämään, miksi sitominen katsottiin välttämättömäksi.
8. Lisäksi pyydän selvittämään, onko poliisin tiedossa, että ihmisiä olisi loukkaantunut – esimerkiksi onko kiinniotetuilla todettu vammoja säilytystilan tulotarkastuksessa tai muutoin ja miten vammoja on hoidettu.
9. Selvitettäneen myös, mitä esitutkintoja tapahtumien johdosta on aloitettu ja mikä niiden vaihe on.

Pyydän lähettämään selvityksen ja lausunnon viimeistään 15.4.2024.

https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/8038/2023

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments