Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
16.5.2022 Oikeusuutiset

Poliisilla ei ollut oikeutta etukäteen kieltää mielenosoitusta koronarajoitusten perusteella – kyse ei yleisötilaisuudesta

Poh­jois-Suo­men HAO: Kokoontumislaki – Yleinen kokous – Mielenosoitus – Poliisi – Yleisen kokouksen kieltäminen – Ilmeinen lainvastaisuus – Tartuntatautilaki A oli tehnyt poliisilaitokselle ilmoituksen 27.12.2021 järjestettävästä yleisestä kokouksesta. Kokouksen tarkoituksena oli rauhanomainen mielenilmaisu. Poliisilaitos oli valituksenalaisella päätöksellään kieltänyt yleisen kokouksen järjestämisen kokoontumislain 15 §:n 3 kohdan perusteella. Poliisilaitos oli perustellut…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/poliisilla-ei-ollut-oikeutta-etukateen-kieltaa-mielenosoitusta-koronarajoitusten-perusteella-kyse-ei-yleisotilaisuudesta/
8.10.2019 Oikeusuutiset

EIT huolissaan oikeusturvasta Venäjällä. Yli sata valitusta mielenosoittajien rankaisemisesta.

Mielenosoituksen yhteydessä kiinniotettu tuomittiin kahdesti samasta teosta. Venäjällä puutteelliset mahdollisuudet muutoksenhakuun ihmisoikeusloukkauksen toteamisen jälkeen. In today’s Chamber judgment1 in the case of Korneyeva v. Russia (application no. 72051/17) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been: a violation of Article 5 § 1 (right to liberty…

https://asianajajaliitto.fi/2019/10/eit-huolissaan-oikeusturvasta-venajalla-yli-sata-valitusta-mielenosoittajien-rankaisemisesta/
7.2.2017 Oikeusuutiset

EIT: Venäjä loukkasi lukuisia kertoja mielenosoittajien kokoontumisoikeutta ja muita oikeuksia

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että useiden valittajien oikeuksia rauhanomaisiin mielenosoituskokoontumisiin oli loukattu, kun mielenosoituksille mm. asetettiin tiukkoja ehtoja, jotka tekivät mielenosoituksista epätarkoituksenmukaisia (esim. määräys siitä, että mielenosoitus tulee pitää kaupungin keskustan ulkopuolella, missä kukaan ei näe sitä). Ehdot ja rajoitukset eivät olleet suhteellisuusperiaatteen mukaisia eikä niihin…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/eit-venaja-loukkasi-lukuisia-kertoja-mielenosoittajien-kokoontumisoikeutta-ja-muita-oikeuksia/
14.3.2013 Oikeusuutiset

EIT: Ranskan presidentin loukkaamisesta langetettu sakkotuomio loukkasi sananvapautta

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tuomiossa Ranskaan vastaan katsonut, että mielenosoittajan pitämän kyltin, jossa luki ”Casse toi pov’con” (Häivy täältä, surkea mulkku”) sanoma oli sinänsä Ranskan presidenttiä loukkaava, mutta kun lause asetettiin tapauksen kokonaiskontekstii, oli mielenosoittajan tuomitseminen loukannut hänen sananvapauttaan. Kyseinen mielenosoitus tapahtui pian sen jälkeen, kun Ranskan presidentti oli itse…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/eit-ranskan-presidentin-loukkaamisesta-langetettu-sakkotuomio-loukkasi-sananvapautta/
2.2.2017 Oikeusuutiset

EIT: Aleksei Navalniyn vangitseminen EIS:n vastaista, oikeudenkäynnit epäoikeudenmukaisia

Euroopan ihmisioikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että oppositiojohtaja Aleksei Navalniyn pidättämiset ja vangitsemiset useilla kerroilla rauhanomaisten mielenosoitusten johdosta olivat olleet mielivaltaisia. Lisäksi kuusi seitsemästä häntä vastaan käydystä oikeudenkäynnistä olivat olleet epäoikeudenmukaisia mm. sen johdosta, että hänen puolestaan todistaneet todistajat automaattisesti oletettiin puolueellisiksi, ja ratkaisut perustettiin pelkästään poliisin tuomioistuimille…

https://asianajajaliitto.fi/2017/02/eit-aleksei-navalniyn-vangitseminen-eisn-vastaista-oikeudenkaynnit-epaoikeudenmukaisia/
4.6.2014 Oikeusuutiset

Smash Asem -valitus EIT:n suuren jaoston käsittelyyn

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuren jaoston paneeli on eilen päättänyt siitä, mitä juttuja suuri jaosto ottaa käsiteltäväkseen. Kolme valitusta hyväksyttiin suuren jaoston käsiteltäväksi ja näistä yksi oli Suomen Kuvalehden valokuvaaja Markus Pentikäisen valitus. EIT:n jaosto päätti helmikuussa tänä vuonna äänin 5-2, että Pentikäisen sananvapautta ei ollut loukattu, vaikka hänet pidätettiin kun…

https://asianajajaliitto.fi/2014/06/smash-asem-valitus-eitn-suuren-jaoston-kasittelyyn/
3.2.2014 Oikeusuutiset

Ukrainan mielenosoituksista tehty valitus saman tien hallitukselle vastattavaksi

Ukrainan mielenosoituksista on tehty valitus, jossa valittaja väittää, että poliisi pahoinpiteli häntä mielenosoitusten yhteydessä. Valittaja väittää, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 3, 5, 8, 11, 13 ja 1 pöytäkirjan 1 artiklaa on loukattu. Valitus tuli vireille Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa 28.1.2014. Jaoston presidentti päätti 1.2.2014, että valitus lähetetään hallitukselle vastattavaksi siltä osin, kun kyse…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/ukrainan-mielenosoituksista-tehty-valitus-saman-tien-hallitukselle-vastattavaksi/
27.8.2013 Oikeusuutiset

SM: Väkivaltainen ekstremismi ilmenee Suomessa rikoksina vain harvoin

Ääriliikehdintää käsittelevän tilannekatsauksen mukaan väkivaltaisen ekstremismin määrä on Suomessa edelleen vähäinen, eikä sen katsota uhkaavan valtion turvallisuutta. Yksilötasolla ja paikallisesti ääritoimintaa kuitenkin esiintyy Tilannekatsaus on järjestyksessään toinen ja sen on julkaissut väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyn kansallinen verkosto. Tilannekatsauksen mukaan Suomessa arvioidaan tapahtuvan vuosittain alle sata rikosta, joiden motiivin voidaan epäillä liittyvän…

https://asianajajaliitto.fi/2013/08/sm-vakivaltainen-ekstremismi-ilmenee-suomessa-rikoksina-vain-harvoin/
17.4.2013 Oikeusuutiset

EIT: Ukrainassa lainsäädännöllinen ongelma mielenosoitusten kanssa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on antanut tuomion, jossa se on katsonut Ukrainassa vallinneen 20 vuoden lainsäädännöllisen aukon mielenosoituksia koskien. EIT totesi poikkeuksellisesti velvoittavassa kannanotossaan, että Ukrainan tulee viipymättä säätää laissa mielenosoituksista ja niiden mahdollisista rajoituksista. EIT:n lehdistötiedotteesta: The case concerned a human rights activist who complained in particular that he had…

https://asianajajaliitto.fi/2013/04/eit-ukrainassa-lainsaadannollinen-ongelma-mielenosoitusten-kanssa/