Poliisilla ei ollut oikeutta etukäteen kieltää mielenosoitusta koronarajoitusten perusteella – kyse ei yleisötilaisuudesta

16.5.2022 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poh­jois-Suo­men HAO: Kokoontumislaki – Yleinen kokous – Mielenosoitus – Poliisi – Yleisen kokouksen kieltäminen – Ilmeinen lainvastaisuus – Tartuntatautilaki

A oli tehnyt poliisilaitokselle ilmoituksen 27.12.2021 järjestettävästä yleisestä kokouksesta. Kokouksen tarkoituksena oli rauhanomainen mielenilmaisu.

Poliisilaitos oli valituksenalaisella päätöksellään kieltänyt yleisen kokouksen järjestämisen kokoontumislain 15 §:n 3 kohdan perusteella. Poliisilaitos oli perustellut päätöstään sillä, että aluehallintovirasto oli kieltänyt tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla kokonaan kyseisen maakunnan kuntien alueilla 23.12.-31.12.2021 kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Hallinto-oikeus kumosi poliisilaitoksen päätöksen. Hallinto-oikeus totesi, että ennen mielenosoituksen aloittamista tehdyn päätöksen lainmukaisuutta arvioitaessa oli kysymys kokoontumislain soveltamisesta. Poliisilaitos voi kokoontumislain 15 §:n nojalla etukäteen kieltää ainoastaan yleisötilaisuuden järjestämisen. Yleisen kokouksen, kuten mielenosoituksen, järjestämistä poliisilaitos ei voi kokoontumislain perusteella etukäteen kieltää. Poliisilaitoksen päätös oli siten lainvastainen.

Hallinto-oikeus totesi lisäksi, että tilanteessa, jossa aluehallintoviraston tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla tekemää päätöstä ei noudatettaisi, poliisilla on oikeus ryhtyä tartuntatautilain 59 c §:n 7 momentissa mainittuihin toimenpiteisiin. Yleisen kokouksen keskeyttämisestä on säädetty lisäksi kokoontumislain 21 §:n 2 momentissa.

Poh­jois-Suo­men HAO 11.05.2022 630/​2022

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments