EIT: Venäjä loukkasi lukuisia kertoja mielenosoittajien kokoontumisoikeutta ja muita oikeuksia

7.2.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) on tänään antamassaan tuomiossa katsonut, että useiden valittajien oikeuksia rauhanomaisiin mielenosoituskokoontumisiin oli loukattu, kun mielenosoituksille mm. asetettiin tiukkoja ehtoja, jotka tekivät mielenosoituksista epätarkoituksenmukaisia (esim. määräys siitä, että mielenosoitus tulee pitää kaupungin keskustan ulkopuolella, missä kukaan ei näe sitä). Ehdot ja rajoitukset eivät olleet suhteellisuusperiaatteen mukaisia eikä niihin myöskään ollut tehokkaita muutoksenhakukeinoja.

EIT:n lehdistötiedotteesta:

In today’s Chamber judgment in the case of Lashmankin and Others v. Russia (application no. 57818/09, 51169/10, 4618/11, 19700/11, 31040/11, 47609/11, 55306/11, 59410/11, 7189/12, 16128/12, 16134/12, 20273/12, 51540/12, 64243/12, and 37038/13) the European Court of Human Rights held, unanimously, that there had been:

violations of Articles 11 (freedom of assembly), 13 (right to an effective remedy) in conjunction with 11, 5 (right to liberty) and 6 (right to a fair trial) of the European Convention on Human Rights.

23 applicants from different parts of Russia alleged that local authorities had imposed severe restrictions on peaceful assemblies planned by them, without any proper justification.

The Court found that the authorities had placed such severe limitations on the applicants’ plans for public events, they had violated the applicants’ right to freedom of assembly. The restrictions included requirements for the location, time or manner of conduct that undermined the very purpose of the event (for example, by specifying that it had to be held out of the town centre, where nobody would see it). These restrictions – along with a wide range of other measures taken against the applicants – had been disproportionate and unjustified. Furthermore, they had been based on legal provisions which had not protected against an arbitrary and discriminatory use of the authorities’ power. There had also been no legal procedure available that would have allowed the applicants to properly challenge the authorities’ decisions.

Koko lehdistötiedote, missä myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä: here

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments