Poliisille huomautus lainvastaisesta menettelystä rikostutkinnassa

16.1.2024 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli – – – poliisilaitoksen menettelyä muun muassa huomautuksen antamisessa. Kantelijan mukaan hän sai poliisilta huomautuksen rikoksesta, vaikka häntä ei ollut kuulusteltu taikka ylipäänsä annettu mitään tietoa rikosepäilystä. Hän arvosteli myös sitä, ettei hän saanut poliisilta riittävää selvitystä taikka anteeksipyyntöä väärin annetusta huomautuksesta. Hän katsoi myös, että tutkija käyttäytyi häntä kohtaan epäasiallisesti. – – –

Vanhempi konstaapeli A:n mukaan hän sai käsiteltäväkseen rikosilmoituksen, jossa ilmoittaja väitti kantelijan syyllistyneen kiusaamiseen/vainoamiseen. Hän oli yhteydessä ilmoittajaan ja ehdotti tälle ratkaisuksi, että kantelijalle annetaan huomautus. A:n mukaan tarkoituksena oli, että osapuolet jatkaisivat elämäänsä toisiaan häiritsemättä. A kertoo muokanneensa rikosnimikkeen samalla lievemmäksi. A:n mukaan hän teki itsenäisesti päätöksen huomautuksen antamisesta ja sen hyväksyjäksi hän kirjasi poliisiasiain tietojärjestelmään tutkinnanjohtaja B:n. Hän ei kertomansa mukaan katsonut tarpeelliseksi informoida B:tä päätöksestä, eikä tämä myöskään nähnyt A:n laatimaa päätöstä. A toteaa lähettäneensä 14.3.2022 päätöksen tiedoksi kantelijalle.

– –  –

Oikeusasiamies Jääskeläinen:

Olen kohdassa 3.2.1 katsonut, että vanhempi konstaapeli A:n menettely huomautuksen antamisessa on ollut esitutkintalain vastaista. Huomautuksen antamiselle ei ole ollut olemassa laillisia edellytyksiä. Olen kohdassa 3.2.2 katsonut, että A:n menettely esitutkinnan päättämisessä on ollut sekä esitutkintalain että Poliisihallituksen ohjeistuksen vastaista. A:lla ei tässä tapauksessa ole ylipäänsä ollut toimivaltaa tehdä päätöstä esitutkinnan lopettamisesta. Hän on tosiasiallisesti itse tehnyt päätöksen, vaikka hän on kirjannut päätöksen tekijäksi rikostarkastaja B:n.

Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10 §:n 1 momentin nojalla annan vanhempi konstaapeli A:lle vastaisen varalle huomautuksen hänen edellä kohdissa 3.2.1 ja 3.2.2 toteamistani lain vastaisista menettelyistään. Lisäksi kiinnitän vastaisen varalle A:n huomiota käsityksiini rikosnimikkeen muuttamisesta (kohta 3.2.1) ja asiallisesta käyttäytymisestä (kohta 3.2.3).

EOAK/4610/2022

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments