Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
23.1.2023 Oikeusuutiset

Seurakuntien virkatodistusten toimitusajat lyhentyneet oleellisesti

AOA Sakslin: Totesin päätöksessäni 21.2.2022 (EOAK/2600/2021) siitä tarkemmin ilmenevin perustein, ettei Suomen evankelis-luterilaisen kirkon menettely sukuselvitysten toimittamisessa kokonaisuutena arvioiden  ollut täyttänyt hallintolain 23 §:n mukaista vaatimusta hallintoasian viivytyksettömästä käsittelystä ja se oli samalla rikkonut hallintolain 7 §:ssä säädettyä hyvän hallinnon  palveluperiaatetta. Päätin edelleen laillisuusvalvonnassani seurata sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten toimitusaikojen kehitystä vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2023/01/seurakuntien-virkatodistusten-toimitusajat-lyhentyneet-oleellisesti/
25.3.2022 Oikeusuutiset

AOA: Hyvän hallinnon palveluperiaatetta rikottu, kun seurakunnat eivät kykene toimittamaan sukuselvityksiä kohtuullisessa ajassa

Kantelija pyysi kirjeessään eduskunnan oikeusasiamiestä tutkimaan Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien menettelyä asiassa, joka koski sukuselvitysmuotoisten virkatodistusten pitkiä käsittely- ja toimitusaikoja. Kantelijan mukaan seurakunnat eivät pysty toimittamaan perunkirjoitusta varten tarvittavia virkatodistuksia kohtuullisessa ajassa; esimerkiksi Vantaalla toimitusaika oli yli kahdeksan viikkoa ja Espoossa kymmenen viikkoa. Kantelija piti tilannetta kuolinpesien osakkaiden kannalta erittäin ongelmallisena…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/aoa-hyvan-hallinon-palveluperiaatetta-rikottu-kun-seurakunnat-eivat-kykene-toimittamaan-sukuselvityksia-kohtuullisessa-ajassa/
11.1.2019 Oikeusuutiset

Maistraatin sukuselvitykset saa nyt "yhdeltä luukulta"

1.10.1999 edeltävältä ajalta sukuselvitykset on tilattava seurakunnasta, jossa henkilö on ollut kirjoilla. Maistraatin sukuselvityksiä ei tarvitse enää 10.1.2019 alkaen työläästi tilata erikseen eri maistraateista. Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon. Maistraattien vanha paperimuotoinen siviili- ja väestörekisteriaineisto digitoitiin Väestörekisterikeskuksen johdolla toteutetussa hankkeessa ja aineisto on nyt kaikkien maistraattien käytössä.…

https://asianajajaliitto.fi/2019/01/maistraatin-sukuselvitykset-saa-nyt-yhdelta-luukulta/