Generic filters
Exact matches only
22.4.2024 Oikeusuutiset

EU:n tietosuojaneuvosto: Suurten verkkoalustojen “consent or pay” -malleissa tulisi olla käyttäjille aitoa valinnanvaraa, jotta suostumus olisi pätevä

Euroopan tietosuojaneuvosto ottaa eilen julkaistussa lausunnossaan kantaa siihen, miten suuret verkkoalustat voivat ottaa käyttöön niin sanottuja ”consent or pay” -malleja käyttäytymiseen perustuvaa kohdennettua mainontaa varten niin, että ne täyttävät vaatimuksen suostumuksen pätevyydestä. Lausunto annettiin tietosuojaneuvoston huhtikuun täysistunnossa Alankomaiden, Norjan ja Hampurin tietosuojaviranomaisten pyynnöstä. Tietosuojaneuvosto katsoo, että suostumukseen tai maksuun perustuvat…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/eun-tietosuojaneuvosto-suurten-verkkoalustojen-consent-or-pay-malleissa-tulisi-olla-kayttajille-aitoa-valinnanvaraa-jotta-suostumus-olisi-pateva/
1.3.2024 Oikeusuutiset

KKV:lle esitetään uusia EU:n digimarkkinasäädökseen liittyviä tehtäviä

Hallitus esittää Kilpailu- ja kuluttajavirastoa (KKV) keskitetyksi kansalliseksi yhteysviranomaiseksi EU:n digimarkkinasäädökseen (DMA, Digital Markets Act) liittyvissä asioissa. Lisäksi KKV:lle esitetään avustavia tehtäviä asetuksen toimeenpanossa. Jatkossa KKV voisi vastaanottaa kolmansilta osapuolilta tietoja suurten digitaalisten portinvartijayritysten käyttäytymisestä ja toimittaa tiedot tarvittaessa komissiolle. Lisäksi KKV avustaisi Euroopan komissiota asetuksen perusteella tehtävillä tarkastuksilla ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/kkvlle-esitetaan-uusia-eun-digimarkkinasaadokseen-liittyvia-tehtavia/
19.2.2024 Oikeusuutiset

Digipalveluiden uudet säännökset voimaan – käyttäjän asema paranee

Helmikuun puolivälissä sovellettavaksi tuleva digipalveluasetus (DSA) pyrkii turvaamaan digipalveluiden, kuten erilaisten verkkoyhteisöjen ja markkinapaikkojen käyttäjän asemaa. Jos jatkossa teet ilmoituksen epäilemästäsi laittomasta sisällöstä, palveluntarjoajan on käsiteltävä asia ja kerrottava ratkaisustaan. Jos tuotat sisältöjä tai toimit verkkoalustan kautta myyjänä, sinulla on oikeus saada tieto ja perustelut kaikenlaisesta palvelun käytön rajoittamisesta. Digipalveluiden…

https://asianajajaliitto.fi/2024/02/digipalveluiden-uudet-saannokset-voimaan-kayttajan-asema-paranee/
16.1.2024 Oikeusuutiset

Di­gi­toi­mi­joil­le uusia vel­vol­li­suuk­sia ‒ ta­voit­tee­na tur­val­li­sem­mat ja avoi­mem­mat verk­ko­pal­ve­lut

Internetin verkkoalustoille ja muille digipalveluille tulee uusia velvollisuuksia, kun EU:n digipalveluasetuksen soveltaminen alkaa 17.2.2024. Uuden sääntelyn tarkoitus on vähentää laitonta sisältöä ja lisätä palveluiden avoimuutta. Digipalveluasetus sisältää laajasti uusia velvollisuuksia erilaisille verkon toimijoille aina pilvipalveluista sosiaalisen median alustoihin ja erilaisiin markkinapaikkoihin. Erilaisilla palveluntarjoajilla on eri tasoisia velvoitteita. Osa velvoitteista koskee…

https://asianajajaliitto.fi/2024/01/digitoimijoille-uusia-velvollisuuksia-%e2%80%92-tavoitteena-turvallisemmat-ja-avoimemmat-ver/
5.3.2023 Oikeusuutiset

Tekijänoikeuslaki muuttuu 3.4.2023 alkaen

Hallitus esitti muutoksia tekijänoikeuslakiin sekä sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin huhtikuussa 2022. Hallituksen esitystä täydennettiin perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta joulukuussa 2022. Eduskunta hyväksyi hallituksen esittämät lainmuutokset pienin muutoksin. Lainmuutokset tulevat voimaan 3.4.2023. Lainmuutoksilla EU:n tekijänoikeusdirektiivin ja verkkolähetysdirektiivin säännökset sisällytetään Suomen lainsäädäntöön. Direktiivien toimeenpano on merkittävin tekijänoikeuslainsäädännön uudistus 20 vuoteen.  Eduskunnan valiokunnat kuulivat…

https://asianajajaliitto.fi/2023/03/tekijanoikeuslaki-muuttuu-3-4-2023-alkaen/
15.12.2022 Oikeusuutiset

Oikeusasiamies moittii Digi- ja väestötietovirastoa kompuroinnista holhoustoimen digitalisaatiossa

EOA Jääskeläinen: Oikeusasiamiehen kansliaan saapui vuonna 2020 ja etenkin vuoden 2021 aikana ja edelleen kuluvana vuonna yhteensä noin 40 kantelua edunvalvonta-asioiden käsittelyajoista Digi- ja väestötietovirastossa. Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 4 §:n nojalla otin omasta aloitteesta tutkittavaksi edunvalvonta-asioiden käsittelyajat Digi- ja väestötietovirastossa eli viraston toiminnan nimenomaan holhoustoimesta annetun lain mukaisena holhousviranomaisena.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/12/oikeusasiamies-moittii-digi-ja-vaestotietovirastoa-kompuroinnista-holhoustoimen-digitalisaatiossa/
21.10.2021 Oikeusuutiset

Kuluttajansuojalakia uudistetaan

Hallitus esittää kuluttajansuojalakiin muutoksia, joilla pannaan täytäntöön EU:n tavarankauppadirektiivi sekä digitaalista sisältöä ja digitaalisia palveluita koskeva direktiivi. Tavoitteena on helpottaa tavaroiden sekä digitaalisten sisältöjen ja palvelujen ostamista sekä myymistä EU:n alueella. Muutoksia esitetään erityisesti kuluttajansuojalain kuluttajankauppaa koskevaan lukuun tavaran virheestä ja sen seurauksista. Esityksen mukaan virheen oletetaan olleen tavarassa jo…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/kuluttajansuojalakia-uudistetaan/
30.11.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Digitaaliset sisämarkkinat: EU:n uudet säännöt tuovat eurooppalaisille mahdollisuuden rajattomiin verkko-ostoksiin

Euroopan komission toukokuussa 2016 ehdottama uusi asetus tulee voimaan 3. joulukuuta 2018. Sen myötä perusteettomat maakohtaiset verkkorajoitukset lopetetaan Eurooppalaista käyttäjää ei voi estää pääsemästä verkkosivustolle eikä häntä voi uudelleenohjata toiselle sivustolle vain siksi, että hän asuu tai hänen luottokorttinsa on myönnetty toisessa maassa. Verkosta ostettavat tavarat ja palvelut ovat siis…

https://asianajajaliitto.fi/2018/11/euroopan-komissio-digitaaliset-sisamarkkinat-eun-uudet-saannot-tuovat-eurooppalaisille-mahdollisuuden-rajattomiin-verkko-ostoksiin/
18.5.2018 Oikeusuutiset

Euroopan komissio: Telepalveluiden osto verkossa – EU: n komissio ja kuluttajansuojaviranomaiset paljastavat harhaanjohtavia menetelmiä

EU: n komissio ja kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset julkaisivat tänään EU:n laajuisen tarkastelun 207 sivustosta, joilla tarjotaan lankaliittymiä, matkapuhelimia, internetiä, äänen suoratoistoa tai videon suoratoistoa Katsaus osoittaa, että 163 näistä 207 verkkosivusta saattaa rikkoa EU: n kuluttajansuojalainsäädäntöä. Yleisiä ongelmia  on mainos ilmaisesta tai alennetusta paketeista, vaikka kyse on itse asiassa yhdistetystä tarjouksesta,…

https://asianajajaliitto.fi/2018/05/euroopan-komissio-telepalveluiden-osto-verkossa-eu-n-komissio-ja-kuluttajansuojaviranomaiset-paljastavat-harhaanjohtavia-menetelmia/
30.12.2014 Oikeusuutiset

Helsingin Sanomat: Veromuutos voi korottaa digitaalisten tuotteiden hintaa

Kuluttajat maksavat vastedes digipalvelujen arvonlisäveron Suomen verokannan mukaan Verkkokauppojen digitaalisten tuotteiden hinnat saattavat nousta vuodenvaihteessa, kun sähköisten palveluiden arvonlisäverotus muuttuu Euroopassa. Tähän mennessä suomalainen kuluttaja on maksanut esimerkiksi Applen sovelluskaupan tuotteissa 15 prosenttia arvonlisäveroa, koska Applen myynti hoituu Euroopassa Luxemburgin kautta. Vastedes arvonlisävero on suurempi, koska vuodenvaihteen jälkeen vero määräytyy…

https://asianajajaliitto.fi/2014/12/helsingin-sanomat-veromuutos-voi-korottaa-digitaalisten-tuotteiden-hintaa/