Kooste oikeudenhoidon toimijoiden poikkeustiedotteista liittyen koronaepidemiaan

17.3.2020 | Tiedotteet

(päiv. 30.10.2020)

Olemme koostaneet tähän jatkuvasti päivittyvän ajankohtaislinkkilistan, josta voit seurata suoraan tärkeimpien oikeudenhoidon alan toimijoiden ja tuomioistuinten koronaepidemiaan liittyviä poikkeustiedotteita alueittain/asioittain.

Mikäli huomaat, että tästä puuttuu oleellinen alaan liittyvä ajankohtaistiedote, ole ystävällinen ja välitä puuttuva tieto meille tänne viestintään osoitteella viestinta@asianajajaliitto.fi

 

Tuomioistuinvirasto

Maskien käyttö tuomioistuimissa (30.10.2020)

Tuomioistuinviraston palautumissuunnitelmassa suositellaan, että keskeytettyjä toimintoja käynnistettäisiin harkiten uudelleen (29.5.2020)

Hallinto- ja erityistuomioistuinten toiminta sähköistyy (13.5.2020)

Tuomioistuimien ruuhkan purkaminen vie aikaa ja vaatii merkittäviä lisäresursseja (6.5.2020)

Tuomioistuinvirasto opasti etäistunnoista – tavoitteena myös madaltaa kynnystä (15.4.2020)

Opas tuomioistuimille etäyhteyksien käyttöön oikeudenkäynnissä (PDF)

Domstolsverket gav vägledning om distanssammanträden – målsättningen också att sänka tröskeln (15.4.2020)

Guide till domstolarna om användning av fjärranslutningar i rättegångar (PDF)

Kaikki tuomioistuimissa käsiteltävät asiat pyritään hoitamaan vaarantamatta kenenkään terveyttä (19.3.2020)

Tuomioistuinvirasto tukee tuomioistuimia koronavirusepidemiaan varautumisessa (16.3.2020)

Tuomioistuinten poikkeustiedotteet

Korkein hallinto-oikeus

KHO on työskennellyt tehokkaasti poikkeusolojen aikanakin (13.5.2020)

KKO ja KHO: Vahva oikeusvaltio kantaa yli kriisiajan (14.4.2020)-Korkein hallinto-oikeus

Hallintotuomioistuimet turvaavat kansalaisten oikeudet poikkeusoloissakin (20.3.2020)

Koronaviruksen vaikutus KHO:n toimintaan (13.3.2020)

Korkein oikeus

KKO ja KHO: Vahva oikeusvaltio kantaa yli kriisiajan (14.4.2020)-Korkein oikeus

Korkein oikeus lyhensi käsittelyaikojaan (3.4.2020)

Korkeimman oikeuden presidentti Tatu Leppänen: Tuomioistuimet toteuttavat oikeusturvaa kaikissa olosuhteissa (19.3.2020)

Poikkeustiedotteet alueittain

Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Koronavirus vaikuttaa hallinto-oikeuden toimintaan (17.3.2020)

Etelä-Karjalan käräjäoikeus

Koronaviruksesta aiheutuu Etelä-Karjalan käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita (16.3.2020)

Helsingin hallinto-oikeus

Käytä sähköisiä asiointikanavia koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi (16.3.2020)

Helsingin hovioikeus

Koronaviruksesta voi aiheutua rajoitteita Helsingin hovioikeuden toimintaan (16.3.2020)

Helsingin käräjäoikeus

Koronaviruksesta aiheutuu rajoitteita tuomioistuimen toimintaan (16.3.2020)

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Hallinto-oikeuden lainkäyttötoiminta jatkuu koronavirustilanteen aikana (19.3.2020)

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tiedote sidosryhmille (20.5.2020)

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tiedote sidosryhmille (19.3.2020)

Kainuun käräjäoikeus

Koronaviruksesta voi aiheutua käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita (16.3.2020)

Kanta-Hämeen käräjäoikeus

Kanta-Hämeen käräjäoikeus – Koronaviruksesta aiheutuu tuomioistuimen toimintaan rajoitteita (16.3.2020)

Keski-Suomen käräjäoikeus

Koronaviruksesta aiheutuu tuomioistuimen toimintaan rajoitteita (16.3.2020)

Kymenlaakson käräjäoikeus

Kymenlaakson käräjäoikeuden asiakaspalvelussa huomioitavaa

Lapin käräjäoikeus

Koronaviruksesta aiheutuu Lapin käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita (16.3.2020)

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden koronatiedote sidosryhmille (14.5.2020)

Koronaviruksesta aiheutuu Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita (16.3.

Oulun käräjäoikeus

Koronaviruksesta aiheutuu Oulun käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita (16.3.2020)

Pohjois-Karjalan käräjäoikeus

Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden toimenpiteet koronavirusepidemian
rajoittamiseksi (17.3.2020)

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Hallinto-oikeuden suullisia käsittelyitä peruutetaan (19.3.2020)

Lainkäyttötoiminta jatkuu epidemiasta huolimatta (16.3.2020)

Päijät-Hämeen käräjäoikeus

Koronaviruksesta aiheutuu Päijät-Hämeen käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita

Turun hovioikeus

Koronaviruksesta aiheutuu tuomioistuimen toimintaan rajoitteita

Vaasan hovioikeus

Vaasan hovioikeuden tiedote koskien pääkäsittelyitä syksyllä 2020 (3.6.2020)

Koronavirustilanteen aiheuttamat muutokset asiointiin Vaasan hovioikeudessa

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin soveltaa koronaan liittyviä poikkeustoimenpiteitä määräaikojen osalta (16.3.2020)

Muut oikeudenhoidon toimijat

Suomen Asianajajaliitto

Suomen Asianajajaliiton ehdotukset riita- ja rikosasioiden käsittelyn järjestämisestä koronapandemian aikana ja suositukset etäyhteyksien käyttämisestä (2.4.2020)

Suomen Asianajajaliiton hallituksen suositus asianajajille toimintatavoista koronapandemian aikana (2.4.2020)

Asianajajaliiton ehdotukset oikeusapuasioiden ja oikeusturvavakuutusten välilaskutusta koskien (2.4.2020)

Asianajajaliiton toimintaan liittyvät poikkeusjärjestelyt koronaviruksen vuoksi (13.3.2020)

Konkurssiasiamiehen toimisto

Päivitys: Velkojainkokousten järjestäminen poikkeusoloissa (15.4.2020)

Oikeuskanslerinvirasto

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti: Taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisiin oikeuksiin ja joutuisaan käsittelyyn huomiota poikkeusoloissa (30.3.2020) Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen: Oikeusvalvonnan toimenpiteistä Covid-19 epidemian yhteydessä (31.3.2020)

Oikeusministeriö

Koronavirukseen varautuminen oikeusministeriön hallinnonalalla

Kysymyksiä ja vastauksia koronasta -sivusto

Rikosseuraamuslaitos

Rikosseuraamuslaitoksen toimet koronaviruksen leviämisen estämiseksi – harkinnassa tapaamisten ja toimintojen rajaaminen väliaikaisesti (13.3.2020)

Ulosottolaitos

Ulosottovirastojen sivutoimipaikat suljetaan (20.3.2020)