Generic filters
Exact matches only
28.12.2018 Oikeusuutiset

Rakennustarkastaja oli jättänyt reagoimatta rakennusturvallisuutta koskeneisiin vakaviin onnettomuusuhkailmoituksiin

KKO:2018:90 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Laiminlyöntirikos Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate A oli kunnan johtavana rakennustarkastajana saanut ympäristöministeriön sähköpostiviestin aiheesta “suurten hallien riskit” ja sen liitteenä kaksi onnettomuustutkintakeskuksen onnettomuusuhkailmoitusta, jotka koskivat aikaisemmin sortuneita urheilu- ja ratsastushalleja. A ei ryhtynyt viestin perusteella toimenpiteisiin. Vähän yli kahden ja puolen vuoden kuluttua kunnan…

https://asianajajaliitto.fi/2018/12/rakennustarkastaja-oli-jattanyt-reagoimatta-rakennusturvallisuutta-koskeneisiin-vakaviin-onnettomuusuhkailmoituksiin/
3.10.2018 Oikeusuutiset

KKO: Tuomarien virheellinen menettely ei ollut huolimatonta. Syytteet hylättiin.

KKO:2018:58 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamus Turvaamistoimi – Säilöönotto Kahta käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella, että he olivat osaston johtajina laiminlyöneet järjestää osaston toiminnan niin, että säilöönottoyksiköstä tehdyt ilmoitukset ulkomaalaisen erillään säilyttämisestä käsiteltäisiin lain mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kko-tuomarien-virheellinen-menettely-ei-ollut-huolimatonta-syytteet-hylattiin/
3.10.2018 Oikeusuutiset

KKO: Tuomarien virheellinen menettely ei ollut huolimatonta. Syytteet hylättiin.

KKO:2018:58 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamus Turvaamistoimi – Säilöönotto Kahta käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella, että he olivat osaston johtajina laiminlyöneet järjestää osaston toiminnan niin, että säilöönottoyksiköstä tehdyt ilmoitukset ulkomaalaisen erillään säilyttämisestä käsiteltäisiin lain mukaisesti. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/10/kko-tuomarien-virheellinen-menettely-ei-ollut-huolimatonta-syytteet-hylattiin-2/
6.3.2018 Oikeusuutiset

Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja – vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin

EOA jätti kuitenmin syytteet nostamatta väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle. Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on todennut Mikkelin vankilan johtajan ja apulaisjohtajan syyllistyneen virkatoiminnassaan rikoksiin. Kumpikin oli maaliskuussa 2016 antanut apulaisoikeusasiamiehelle vangin kantelun tutkimista varten lisäselvityksen, jossa on ollut totuudenvastaisia tietoja. Rikokset, joihin johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät, ovat väärän todistuksen antaminen…

https://asianajajaliitto.fi/2018/03/oikeusasiamiehelle-annettiin-vaaria-tietoja-vankilan-johtaja-ja-apulaisjohtaja-syyllistyivat-rikoksiin/
8.1.2018 Oikeusuutiset

Poliisimiehen syytteet henkilörekisterikoksesta ja -rikkomuksesta hylättiin

RHO:2018:1 Henkilörekisteririkos Henkilörekisteririkkomus Virkavelvollisuuden rikkominen Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Poliisin tietojärjestelmät Hovioikeudessa oli kysymys siitä, oliko A:lla ollut virkatehtäviinsä liittyvä asiallinen peruste käsitellä syytteessä tarkoitettua tutkintailmoitusta ja oliko A käsitellyt henkilötietoja vastoin henkilötietolain arkaluonteisia tietoja ja henkilötunnusta koskevia säännöksiä ja menettelyllään loukannut rekisteröityjen yksityisyyden suojaa sekä siitä, oliko A menettelyllään rikkonut…

https://asianajajaliitto.fi/2018/01/poliisimiehen-syytteet-henkilorekisterikoksesta-ja-rikkomuksesta-hylattiin/
11.10.2017 Oikeusuutiset

Syyttäjä ja syytetty harrastivat seksiä. Oliko kyseessä lahjus?

KKO:2017:67 Lahjus – Lahjuksen antaminen – Lahjuksen ottaminen – Lahjusrikkomus Virkarikos – Virkavelvollisuuden rikkominen – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Vapaa-aikaa viettänyt syyttäjä oli tavannut ravintolassa naishenkilön, jota hän oli syyttänyt pahoinpitelystä. He olivat keskustelleet vireillä olevasta pahoinpitelyasiasta. Ravintolan sulkeuduttua he olivat lähteneet syyttäjän kotiin, jossa heidän välillään oli ollut seksuaalista kanssakäymistä.…

https://asianajajaliitto.fi/2017/10/syyttaja-ja-syytetty-harrastivat-seksia-oliko-kyseessa-lahjus/
20.12.2016 Oikeusuutiset

Tuomarin olisi tullut ratkaista asiat epäilemästään esteellisyydestä huolimatta

KKO:2016:90 Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen Tuomari Esteellisyys Käräjätuomaria syytettiin tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hän oli eräissä käsiteltävinään olleissa rikosasioissa laiminlyönyt antaa pääkäsittelyjen jälkeen kansliatuomioita sekä antaa pääkäsittelyssä julistettuja tuomioita kirjallisessa muodossa. Käräjätuomari kiisti syytteen ja vetosi puolustuksekseen siihen, että hän oli ilmoittanut esimiehilleen olevansa esteellinen käsittelemään rikosasioita syyttäjien häneen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/12/tuomarin-olisi-tullut-ratkaista-asiat-epailemastaan-esteellisyydesta-huolimatta/
26.8.2016 Oikeusuutiset

Seurustelusuhde ei ollut perhesuhde, joten sen perusteella tapahtunut syrjintä ei ollut työsyrjintärikos

KKO:2016:53 Työrikos – Työsyrjintä Virkarikos – Virkavelvollisuuden rikkominen Vankilanjohtaja ei jatkanut määräaikaisen apulaisvankilanjohtajan virkasuhdetta saatuaan tietää, että apulaisvankilanjohtaja seurusteli entisen vangin kanssa. Kysymys siitä, oliko vankilanjohtaja syyllistynyt työsyrjintään ja virkavelvollisuuden rikkomiseen syrjimällä apulaisvankilanjohtajaa perhesuhteiden perusteella. http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1472111322753.html

https://asianajajaliitto.fi/2016/08/seurustelusuhde-ei-ollut-perhesuhde-joten-sen-perusteella-tapahtunut-syrjinta-ei-ollut-tyosyrjintarikos/
7.6.2016 Oikeusuutiset

Raha-automaattiyhdistyksen hallituksen entinen puheenjohtaja tuomittiin törkeästä lahjusrikoksesta

Korkein oikeus on tänään tuominnut Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) hallituksen entisen puheenjohtajan Jukka Vihriälän törkeästä lahjuksen ottamisesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Toisin kuin hovioikeus, KKO piti Vihriälän lahjusrikosta törkeänä ja korotti hovioikeuden tuomitsemaa rangaistusta kuudella kuukaudella. Määräys lahjusrikoksella saatujen varojen menettämisestä valtiolle pysyi voimassa. Yhteensä Vihriälä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/06/raha-automaattiyhdistyksen-hallituksen-entinen-puheenjohtaja-tuomittiin-torkeasta-lahjusrikoksesta/
21.12.2015 Oikeusuutiset

Opettajan pahoinpitelysyyte hylättiin, tahallisuus puuttui

VaaHO:2015:15 Pahoinpitely Virkarikos- Virkavelvollisuuden rikkominen Tahallisuus Perustuslaki – Perusoikeudet – Oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen Kysymys siitä, oliko peruskoulun opettajan näytetty syyllistyneen pahoinpitelyyn ja virkavelvollisuuden rikkomiseen käyttämällä voimakeinoja 12-vuotiasta oppilastaan kohtaan. VaaHO:2015:15

https://asianajajaliitto.fi/2015/12/opettajan-pahoinpitelysyyte-hylattiin-tahallisuus-puuttui/