Rakennustarkastaja oli jättänyt reagoimatta rakennusturvallisuutta koskeneisiin vakaviin onnettomuusuhkailmoituksiin

28.12.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:90

Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Laiminlyöntirikos
Laillisuusperiaate – Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

A oli kunnan johtavana
rakennustarkastajana saanut ympäristöministeriön sähköpostiviestin
aiheesta “suurten hallien riskit” ja sen liitteenä kaksi
onnettomuustutkintakeskuksen onnettomuusuhkailmoitusta, jotka koskivat
aikaisemmin sortuneita urheilu- ja ratsastushalleja. A ei ryhtynyt
viestin perusteella toimenpiteisiin. Vähän yli kahden ja puolen vuoden
kuluttua kunnan alueella sortui ratsastusmaneesi, joka oli samanlainen
kuin toinen ilmoituksissa mainituista halleista. Maneesin sortumisen
vuoksi yksi lapsi kuoli ja neljä muuta henkilöä loukkaantui.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että
rakennustarkastajan velvollisuus valvoa rakennuksen kunnossapitoa ja
siihen liittyen välittää turvallisuusuhasta tieto rakennuksen kunnosta
vastaavalle kävi rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen edellyttämällä
tavalla ilmi maankäyttö- ja rakennuslaista. A:n katsottiin
huolimattomuudesta laiminlyöneen virkavelvollisuutensa. Tekoa ei pidetty
kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. A tuomittiin tuottamuksellisesta
virkavelvollisuuden rikkomisesta sakkorangaistukseen.