KKO: Tuomarien virheellinen menettely ei ollut huolimatonta. Syytteet hylättiin.

3.10.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2018:58

Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Tuottamus
Turvaamistoimi – Säilöönotto

Kahta käräjätuomaria syytettiin
tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella,
että he olivat osaston johtajina laiminlyöneet järjestää osaston
toiminnan niin, että säilöönottoyksiköstä tehdyt ilmoitukset
ulkomaalaisen erillään säilyttämisestä käsiteltäisiin lain mukaisesti.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että
käräjäoikeudessa oli menetelty virheellisesti ja että osaston johtajat
olivat rikkoneet virkavelvollisuutensa. Syytteet kuitenkin hylättiin,
koska käräjätuomareiden ei asian olosuhteissa katsottu toimineen
huolimattomasti.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments