Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja – vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin

6.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EOA jätti kuitenmin syytteet nostamatta väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle.

Eduskunnan
oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen on todennut Mikkelin vankilan
johtajan ja apulaisjohtajan syyllistyneen virkatoiminnassaan rikoksiin.
Kumpikin oli maaliskuussa 2016 antanut apulaisoikeusasiamiehelle vangin
kantelun tutkimista varten lisäselvityksen, jossa on ollut
totuudenvastaisia tietoja. Rikokset, joihin johtaja ja apulaisjohtaja
syyllistyivät, ovat väärän todistuksen antaminen viranomaiselle ja
virkavelvollisuuden rikkominen.

Johtajan ja
apulaisjohtajan menettely tuli ilmi, kun Mikkelin vankilan henkilökunta
otti kanteluasian ratkaisun jälkeen yhteyttä oikeusasiamiehen kansliaan
ja kertoi, että johtajan ja apulaisjohtajan antamat tiedot eivät pidä
paikkaansa. OA määräsi asiassa suoritettavaksi esitutkinnan, jonka
suoritti keskusrikospoliisi. 

OA pitää johtajan ja
apulaisjohtajan tekoja laillisuusvalvonnan toimintaedellytysten kannalta
vakavina. OA päätti, ettei syytteen nostaminen ole kuitenkaan tarpeen,
sillä totuudenvastaisista tiedoista ei tässä tapauksessa syntynyt
vahinkoa kantelun kohteina olleille virkamiehille eikä kantelijalle.

OA antoi Mikkelin vankilan johtajalle ja apulaisjohtajalle huomautuksen heidän syykseen lukemistaan rikoksista.  

OA Petri Jääskeläisen ratkaisu 2809/2017 on julkaistu kokonaisuudessaan oikeusasiamiehen verkkosivuilla.

Oikeusasiamiehelle annettiin vääriä tietoja – vankilan johtaja ja apulaisjohtaja syyllistyivät rikoksiin

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments