Poliisimiehen syytteet henkilörekisterikoksesta ja -rikkomuksesta hylättiin

8.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

RHO:2018:1

Henkilörekisteririkos
Henkilörekisteririkkomus
Virkavelvollisuuden rikkominen
Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Poliisin tietojärjestelmät

Hovioikeudessa oli kysymys siitä,
oliko A:lla ollut virkatehtäviinsä liittyvä asiallinen peruste käsitellä
syytteessä tarkoitettua tutkintailmoitusta ja oliko A käsitellyt
henkilötietoja vastoin henkilötietolain arkaluonteisia tietoja ja
henkilötunnusta koskevia säännöksiä ja menettelyllään loukannut
rekisteröityjen yksityisyyden suojaa sekä siitä, oliko A menettelyllään
rikkonut virkavelvollisuuttaan. Kysymys oli myös siitä, oliko A:n
tietojen käsittely ollut vastoin henkilörekisterilain
käyttötarkoitussidonnaisuutta ja ristiriidassa henkilötietojen
käsittelyn yleisten edellytysten kanssa.
***
Ottaen huomioon tarkemman ohjeistuksen
puuttuminen tilannekuvan päivittämiseksi sekä edellä mainittu kulttuuri
ja käytäntö Oulun poliisilaitoksella, hovioikeus katsoo, että A:lla on
ollut työtehtäviensä perusteella tilannekuvan päivittämiseksi oikeus
syytteessä tarkoitetun tutkintailmoituksen avaamiseen ja katsomiseen.
Poliisin tietojärjestelmät sisältävät muun ohella henkilötietoja sekä
tietoja rikoksista. Poliisin työssä ollaan välttämättä tekemisissä
arkaluonteisten tietojen kanssa. Asiassa on selvitetty, että myös
vuorokausiraportit sisältävät henkilötietolaissa tarkoitettua
arkaluonteista tietoa. Edellä mainituilla perusteilla hovioikeus katsoo
toisin kuin käräjäoikeus, että syytteessä tarkoitettuun
tutkintailmoitukseen sisältyvien arkaluonteisten tietojen ja
henkilötunnuksen käsittely on kuulunut A:n työtehtäviin. A ei ole
toiminut vastoin arkaluonteisten tietojen käsittelykieltoa ja
henkilötunnuksen käsittelyä koskevia säännöksiä. A ei ole menettelyllään
loukannut rekisteröityjen yksityisyydensuojaa eikä myöskään aiheuttanut
heille muuta vahinkoa tai olennaista haittaa. Näin ollen syyttäjän
ensisijainen syyte henkilörekisteririkoksesta on hylättävä.
– – –
… hovioikeus katsoo, että A:n menettely
ei täytä myöskään vaihtoehtoisena syytteenä esitetyn
henkilörekisteririkkomuksen tunnusmerkistöä ja kohdan 2 vaihtoehtoinen
syyte hylätään.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments