Tuomarin olisi tullut ratkaista asiat epäilemästään esteellisyydestä huolimatta

20.12.2016 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2016:90

Virkarikos – Tuottamuksellinen virkavelvollisuuden rikkominen
Tuomari
Esteellisyys

Käräjätuomaria syytettiin
tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta, koska hän oli
eräissä käsiteltävinään olleissa rikosasioissa laiminlyönyt antaa
pääkäsittelyjen jälkeen kansliatuomioita sekä antaa pääkäsittelyssä
julistettuja tuomioita kirjallisessa muodossa. Käräjätuomari kiisti
syytteen ja vetosi puolustuksekseen siihen, että hän oli ilmoittanut
esimiehilleen olevansa esteellinen käsittelemään rikosasioita syyttäjien
häneen kohdistaman arvostelun vuoksi. Hän katsoi olleensa oikeutettu
pidättymään tuomioiden antamisesta, koska kysymystä hänen
esteellisyydestään ei ollut ratkaistu asianmukaisesti.

Kysymys siitä, oliko käräjätuomarilla ollut esittämillään perusteilla oikeus pidättyä tuomioiden antamisesta. (Ään.)

KKO:2016:90

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments