Generic filters
Exact matches only
4.5.2022 Oikeusuutiset

Verohallinto on saanut ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä paljon suomalaisia koskevia tietoja – tehostaa verovalvontaa

Verohallinto on pyytänyt ja saanut ulkomaisesta virtuaalivaluuttapörssistä merkittävän tietoaineiston. Alustavien analyysien perusteella suomalaiset ovat nostaneet virtuaalivaluuttapörssistä varoja pankkitileilleen yli sadan miljoonan euron edestä. Kaiken kaikkiaan vaihtotapahtumia on ollut satojen miljoonien eurojen edestä. Verohallinto käyttää tietoja valvonnassa tänä keväänä, kun se tarkistaa henkilöiden veroilmoituksilleen ilmoittamia virtuaalivaluuttatuloja. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun…

https://asianajajaliitto.fi/2022/05/verohallinto-on-saanut-ulkomaisesta-virtuaalivaluuttaporssista-paljon-suomalaisia-koskevia-tietoja-tehostaa-verovalvontaa/
28.3.2022 Oikeusuutiset

Verohallinto korjannut ohjeitaan koskien testamentin toimeenpanijan asemaa apulaisoikeusasiamiehelle tehdyn kantelun johdosta

Kantelija pyysi tutkimaan Verohallinnon menettelyn. Kantelija kävi verohallinnon Porin toimipaikassa 16.6.2021. Hän esitti virkailijalle testamentin ja sen tiedoksiannon Valtiokonttorille sekä testamentin tekijän perukirjan. Kantelija pyysi, että perinnönjättäjän veroposti lähetetään hänelle testamentin toimeenpanijana. Virkailija kertoi selvittävänsä asiaa. Hän soitti kantelijalle seuraavana päivänä ja ilmoitti, ettei veropostin lähettäminen kantelijalle ollut mahdollista. Kantelija…

https://asianajajaliitto.fi/2022/03/verohallinto-korjannut-ohjeitaan-koskien-testamentin-toimeenpanijan-asemaa-apulaisoikeusasiamiehelle-tehdyn-kantelun-johdosta/
20.10.2021 Oikeusuutiset

Apulaisoikeusasiamies moittii verohallintoa pitkistä käsittelyajoista

“Laillisuusvalvonnassa on vakiintuneesti katsottu, että voimavaroihin ja työmäärään liittyvillä syillä ei hyväksyttävästi voida perustella poikkeamista siitä, mitä perusoikeutena turvattu oikeusturva asian käsittelyltä edellyttää. Pelkästään viittaus yleiseen työtilanteeseen ei siten ole riittänyt selitykseksi kohtuullisen käsittelyajan ylittämiseen.” Verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen käsittely (pdf) 11.10.2021, dnro 5403/2020 Verotusta koskevan oikaisuvaatimuksen käsittely (pdf) 11.10.2021, dnro…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/apulaisoikeusasiamies-moittii-verohallintoa-pitkista-kasittelyajoista/
28.6.2021 Oikeusuutiset

Puutteellinen verotarkastus johti perusteettomiin verotuksen oikaisuihin – verohallinto velvoitettiin korvaamaan oikeudenkäyntikulut

KHO:2021:88 Elinkeinotulon verotus – Arvioverotuksen edellytykset – Verotarkastus – Kirjanpito – Henkilökohtainen tili – Toiminimen tili Verohallinto oli suorittanut verotarkastuksen A:n elinkeinotoimintaan ja oikaissut A:n verotusta verotarkastuskertomukseen perustuen. Oikaisupäätösten perustelujen mukaan A:n henkilökohtaiselle pankkitilille maksettuja elinkeinotoimintaan liittyviä suorituksia ei ollut kirjattu toiminimen kirjanpitoon. Asiassa sadun selvityksen mukaan mainittu verotarkastushavainto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/06/puutteellinen-verotarkastus-johti-perusteettomiin-verotuksen-oikaisuihin-verohallinto-velvoitettiin-korvaamaan-oikeudenkayntikulut/
31.12.2020 Oikeusuutiset

AOA moittii verohallintoa huonosta hallinnosta sen pomputettua pesänselvittäjää lukuisilla sekavilla korjauskehotuksilla

Kantelija toimi syksyllä 2018 edesmenneen henkilön kuolinpesän pesänselvittäjänä. Hän huolehti syksyllä henkilön henkilökohtaisten avustajien palkanmaksusta ilman ongelmia, koska tulorekisteri-ilmoitukset tulivat käyttöön vasta vuoden 2019 alusta. Yhdelle työntekijälle maksettiin kuitenkin lisäkorvauksia 7.3.2019, joten tästä palkasta tuli tehdä ilmoitus tulorekisteriin. Koska kantelija oli palkkalaskennassa käyttänyt ulkopuolista ammattikirjanpitäjää, tämä täytti ensimmäisen palkkatie-toilmoituksen tulorekisterin…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/aoa-moittii-verohallintoa-huonosta-hallinnosta-sen-pomputettua-pesanselvittajaa-lukuisilla-sekavilla-korjauskehotuksilla/
14.8.2019 Oikeusuutiset

Verohallinto velvoittiin korvaamaan verovelvollisen oikeudenkäyntikulut KHO:ssa 3 500 eurolla

KHO:2019:95 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö – Arvonlisäveroasia A Oy:n keskusverolautakunnalle tekemässä ennakkoratkaisuhakemuksessa selostettu toiminta, jonka keskusverolautakunta katsoi olevan arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua alueiden vuokrausta kulkuneuvojen paikoitusta varten, vastasi olennaisilta osiltaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2018:108 tarkoitettua toimintaa. Keskusverolautakunta viittasi ennakkoratkaisussaan tähän korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun. Kun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/verohallinto-velvoittiin-korvaamaan-verovelvollisen-oikeudenkayntikulut-khossa-3-500-eurolla/
30.8.2018 Oikeusuutiset

Oikeuskäytännön muutoksen myötä verohallinto saattoi muuttaa verotuskäytäntöään luottamuksensuojaa loukkaamatta

KHO:2018:122 Lahjaverotus – Ennakkoratkaisu – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Hallintoneuvoston jäsenyys – Muuttunut oikeustila – Uusi ennakkoratkaisu – Luottamuksensuoja Verohallinto oli 1.12.2011 antanut A:n hakemuksesta ennakkoratkaisun, jossa oli muun ohella lausuttu, että mikäli A lahjoittaa B:lle ja kahdelle muulle lapselleen kullekin 489 kappaletta X Oy:n osakkeita, luovutuksen yhteydessä voidaan soveltaa perintö- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2018/08/oikeuskaytannon-muutoksen-myota-verohallinto-saattoi-muuttaa-verotuskaytantoaan-luottamuksensuojaa-loukkaamatta/
28.4.2017 Oikeusuutiset

Konkurssi ei estänyt Verohallintoa valvomasta ulosmitattuun omaisuuteen kohdistuvia saataviaan

KKO:2017:21 Konkurssi Velan vanhentuminen – Julkisen saatavan vanhentuminen Verosaatavat olivat vanhentuneet sen jälkeen, kun velallisen omaisuutta oli ulosmitattu niiden perimiseksi. Myöhemmin alkanut konkurssi ei estänyt Verohallintoa valvomasta ulosmitattuun omaisuuteen kohdistuvia saataviaan. KKO:2017:21

https://asianajajaliitto.fi/2017/04/konkurssi-ei-estanyt-verohallintoa-valvomasta-ulosmitattuun-omaisuuteen-kohdistuvia-saataviaan/
12.5.2016 Oikeusuutiset

Verohallinto ei korjannut omaa virhettään

AOA Sakslin moitti Verohallintoa siitä, että se jätti tekemänsä virheen korjaamisen asiakkaiden aktiivisuuden varaan Kanteluasian tutkinnan yhteydessä ilmeni, että vuoden 2012 ennakkopidätysprosentin laskennassa Verohallinnossa oli tapahtunut ohjelmointivirhe. Sen seurauksena noin 3 600 verovelvollisen ulkomailta saama eläketulo kirjautui ennakonpidätysprosentin laskentaan kahteen kertaan. Verohallinto jätti virheen korjaamisen asiakkaiden oman aktiivisuuden varaan. Perusteeksi…

https://asianajajaliitto.fi/2016/05/verohallinto-ei-korjannut-omaa-virhettaan/
4.1.2016 Oikeusuutiset

Verohallinto: Verohallinnon maksut muuttuvat

Maksuttomiksi muuttuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin tarvittavat verotodistukset Maksuttomia ovat edelleen asiakirjat, joita tarvitaan verotuksen toimittamista tai talous- ja velkaneuvontaa varten. Maksuttomat asiakirjat saa puhelimitse verotoimistosta. Verotodistuksen voi tilata myös automaattisesta puhelinpalvelusta, jolloin sen hinta on edelleen 10 euroa. Verohallinnon antamat ennakkoratkaisut säilyvät maksullisina, mutta vuoden 2016 alusta alkaen…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/verohallinto-verohallinnon-maksut-muuttuvat/