Verohallinto velvoittiin korvaamaan verovelvollisen oikeudenkäyntikulut KHO:ssa 3 500 eurolla

14.8.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:95 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö – Arvonlisäveroasia

A Oy:n keskusverolautakunnalle tekemässä ennakkoratkaisuhakemuksessa selostettu toiminta, jonka keskusverolautakunta katsoi olevan arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua alueiden vuokrausta kulkuneuvojen paikoitusta varten, vastasi olennaisilta osiltaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2018:108 tarkoitettua toimintaa. Keskusverolautakunta viittasi ennakkoratkaisussaan tähän korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun. Kun Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö näissä olosuhteissa valitti ennakkoratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja kun otettiin huomioon asiassa annettu ratkaisu, jolla korkein hallinto-oikeus ei muuttanut keskusverolautakunnan päätöstä, olisi ollut kohtuutonta, jos A Oy olisi joutunut pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi Verohallinto velvoitettiin korvaamaan A Oy:lle vastineen antamisesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
 
 

Avainsanat