Generic filters
Exact matches only
14.8.2019 Oikeusuutiset

Verohallinto velvoittiin korvaamaan verovelvollisen oikeudenkäyntikulut KHO:ssa 3 500 eurolla

KHO:2019:95 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö – Arvonlisäveroasia A Oy:n keskusverolautakunnalle tekemässä ennakkoratkaisuhakemuksessa selostettu toiminta, jonka keskusverolautakunta katsoi olevan arvonlisäverolain 29 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettua alueiden vuokrausta kulkuneuvojen paikoitusta varten, vastasi olennaisilta osiltaan korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisussa KHO 2018:108 tarkoitettua toimintaa. Keskusverolautakunta viittasi ennakkoratkaisussaan tähän korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuun. Kun…

https://asianajajaliitto.fi/2019/08/verohallinto-velvoittiin-korvaamaan-verovelvollisen-oikeudenkayntikulut-khossa-3-500-eurolla/
5.2.2014 Oikeusuutiset

Verohallitus: Verovalitusmenettelyä koskeva ohje

Ohje korvaa 7.1.2013 annetun samannimisen Verohallinnon ohjeen. Tässä ohjeessa on otettu huomioon vuoden 2014 alusta sovellettavasta ennakkopäätösvalitusmenettelystä johtuvat muutokset Hallinto-oikeus johtaa useimmissa verolajeissa valitusprosessia valituksen vireille tulemisesta alkaen. Korkein hallinto-oikeus johtaa valitusprosessia kaikissa verolajeissa. Verovalitusten käsittelyä koskevia menettelyjä on kehitetty yhdessä Verohallinnon, oikeusministeriön ja tuomioistuinlaitoksen kanssa. Tässä ohjeessa käsitellään verovalituksiin…

https://asianajajaliitto.fi/2014/02/verohallitus-verovalitusmenettelya-koskeva-ohje/
13.2.2013 Oikeusuutiset

Verohallinto: Verovalitusmenettelyä koskeva ohje

Ohjeessa käsitellään verovalituksiin liittyviä menettelykysymyksiä siltä osin kuin niillä on vaikutuksia hallintotuomioistuimien, Verohallinnon ja muutoksenhakijoiden menettelyihin sekä näiden väliseen asiakirjaliikenteeseen Tämä ohje korvaa 15.12.2010 annetun samannimisen Verohallinnon ohjeen. Tässä ohjeessa on otettu huomioon vuoden 2013 alusta voimaantulleet eri verolakien muutoksenhakumenettelyä koskevien säännösten muutokset samoin kuin oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain…

https://asianajajaliitto.fi/2013/02/verohallinto-verovalitusmenettelya-koskeva-ohje/