Verohallinto: Verovalitusmenettelyä koskeva ohje

13.2.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ohjeessa käsitellään verovalituksiin liittyviä menettelykysymyksiä siltä osin kuin niillä on vaikutuksia hallintotuomioistuimien, Verohallinnon ja muutoksenhakijoiden menettelyihin sekä näiden väliseen asiakirjaliikenteeseen

Tämä ohje korvaa 15.12.2010 annetun samannimisen Verohallinnon ohjeen. Tässä ohjeessa on otettu huomioon vuoden 2013 alusta voimaantulleet eri verolakien muutoksenhakumenettelyä koskevien säännösten muutokset samoin kuin oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain muutokset. Ohje koskee kaikki niitä verovalitusasioita, joissa valituksen kohteena on Verohallinnon päätös.

Verohallinto esittää, että hallintotuomioistuimet ottaisivat ohjeessa esitetyt menettelyyn liittyvät näkökohdat huomioon tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Verohallinnon yksiköt, verotuksen oikaisulautakunta ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö noudattavat muutoksenhakua koskevassa menettelyssä yhtenäisiä menettelytapoja koko maassa.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments