Verohallitus: Verovalitusmenettelyä koskeva ohje

5.2.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ohje korvaa 7.1.2013 annetun samannimisen Verohallinnon ohjeen. Tässä ohjeessa on otettu huomioon vuoden 2014 alusta sovellettavasta ennakkopäätösvalitusmenettelystä johtuvat muutokset

Hallinto-oikeus johtaa useimmissa verolajeissa
valitusprosessia valituksen vireille tulemisesta alkaen. Korkein
hallinto-oikeus johtaa valitusprosessia kaikissa verolajeissa.
Verovalitusten käsittelyä koskevia menettelyjä on kehitetty yhdessä
Verohallinnon, oikeusministeriön ja tuomioistuinlaitoksen kanssa. Tässä
ohjeessa käsitellään verovalituksiin liittyviä menettelykysymyksiä siltä
osin kuin niillä on vaikutuksia hallintotuomioistuimien, Verohallinnon
ja muutoksenhakijoiden menettelyihin sekä näiden väliseen
asiakirjaliikenteeseen.

Ohjeen liitteeksi
on lisätty lista hallinto-oikeuden ja Verohallinnon välisestä
asiakirjaliikenteestä vastaavista yhdysverotoimistoista ja
yhdyskantoyksiköstä) sekä lista hallinto-oikeudelle toimitettavista
verotusasiakirjoista verolajeittain (liite 2). Ohjeen eri kohtiin on
lisäksi tehty eräitä yksittäisiä täsmennyksiä.

Ohje
koskee kaikki niitä verovalitusasioita, joissa valituksen kohteena on
Verohallinnon päätös. Verohallinto esittää, että hallintotuomioistuimet
ottaisivat ohjeessa esitetyt menettelyyn liittyvät näkökohdat huomioon
tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa. Verohallinnon yksiköt,
verotuksen oikaisulautakunta ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
noudattavat muutoksenhakua koskevassa menettelyssä yhtenäisiä
menettelytapoja koko maassa.

Lisätietoa 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments