Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.3.2022

Somen tietotulva haltuun

Maailma on ollut viimeiset viikot pyörityksessä. Juuri kun ajattelimme, että pandemia voisi olla hallittavissa, Euroopassa syttyi sota. Sodallakin on oikeussääntönsä ja joskus maallikon voi olla vaikea ymmärtää kaikkea, mitä mediassa kirjoitetaan. Kansainvälinen humanitaarinen oikeus on ollut otsikoissa. Mikä ihmeen kansainvälinen rikostuomioistuin? Mikä on sotarikos? Olemme kriisin keskellä myös huomanneet, miten…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/somen-tietotulva-haltuun/
9.3.2022

Saako oikeus aina olla sokea?

”Ukrainan sota on myös oikeusvaltion kriisi.” Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobssonin bloggauksessaan esittämään mielipiteeseen on helppo yhtyä. Välinpitämättömyys kansainvälisestä oikeudesta on nähtävissä sodankäynnissä. Oikeusvaltion kriisi on ollut tekeillä kauan myös eräissä EU:n jäsenmaissa. Atlantin takanakin on viime aikoina jouduttu kysymään, toteutuuko oikeus poliittisessa ristipaineessa, kun Yhdysvalloissa kyseenalaistetaan rikosjuttuja enenevässä määrin poliittisena…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/saako-oikeus-aina-olla-sokea/
18.11.2021 Oikeusuutiset

Talousarvioesityksessä lisää määrärahoja tuomioistuimille ja syyttäjälle. Oikeusapupalkkioihin lisämääräraha, mutta sillä ei nosteta tuntipalkkiota.

Hallitus antoi tänään esityksensä vuoden 2022 talousarvioesityksen täydentämisestä. Oikeusministeriön ja sen hallinnonalan määrärahoihin ehdotetaan lisäystä muun muassa käsittelyaikojen lyhentämiseen oikeudenhoidossa. Talousarvion täydennyksillä turvataan sujuvaa oikeudenhoitoa Syyteharkinnan ja tuomioistuinten käsittelyaikojen lyhentämiseksi ehdotetaan 3 milj. euron määrärahan korotusta. Tästä tuomioistuinten toimintamenoihin kohdistuu 2,55 milj. euroa ja syyttäjälaitoksen toimintamenoihin 450 000 euroa.  –…

https://asianajajaliitto.fi/2021/11/talousarvioesityksessa-lisaa-maararahoja-tuomioistuimille-ja-syyttajalle-oikeusapupalkkioihin-lisamaararaha-mutta-silla-ei-nosteta-tuntipalkkiota/
15.10.2021 Oikeusuutiset

Ministeri Henriksson: oikeudenhoidon selonteon valmistelu käynnistyy

Hallitus on päättänyt käynnistää oikeudenhoidon selonteon valmistelun. Tavoitteena on tuottaa päätöksentekijöille kokonaisvaltainen ja ajantasainen tieto suomalaisen oikeudenhoidon tilasta. Oikeusministeriö valmistelee selonteon. Selonteon tarpeen nosti keväällä esiin eduskunnan lakivaliokunta. Huoli oikeusvaltiosta ja oikeudenhoidon toimintaedellytyksistä on ollut esillä koko vaalikauden ja hallinnonalan resursseja on myös toistuvasti lisätty puutteellisen perusrahoituksen vuoksi. Samalla on…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/ministeri-henriksson-oikeudenhoidon-selonteon-valmistelu-kaynnistyy/
8.10.2021 Oikeusuutiset

Hovioikeus palautti kiristyksen avunantoon syllistyneen lupalakimiehen toimiluvan

Helsingin hovioikeus antoi 8.10.2021 päätöksen lupalakimiehen valitukseen, jossa tämä vaati kumottavaksi oikeudenkäyntiavustajalautakunnan päätöksen, jolla hänen toimilupansa oli peruutettu. Juristille oli myönnetty 4.12.2013 lupa toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä ja -avustajana. Turun hovioikeus on 28.2.2020 tuominnut hänet sittemmin lainvoiman saaneella tuomiolla avunannosta kiristykseen 50 päiväsakon suuruiseen sakkorangaistukseen. Lautakunta totesi päätöksessään, että lakimiehen oli rikoksella…

https://asianajajaliitto.fi/2021/10/hovioikeus-palautti-kiristyksen-avunantoon-syllistyneen-lupalakimiehen-toimiluvan/
5.10.2021

Branding is everything

Asianajajaliiton hallitus on syksyn alkajaisiksi strategiakokouksessaan pohtinut yhdessä liiton toimiston henkilökunnan kanssa asianajajien brändiä ja sitä, miten voisimme sitä kirkastaa. Aihe ei todellakaan ole uusi, muttei myöskään loppuun kaluttu. Päinvastoin – olemme ottaneet tehtävästä positiivisen haasteen ja näemme, että paljon on tehtävissä. Se, etteivät asianajajat erotu muista juristeista ja oikeudellisten…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/branding-is-everything/
21.5.2021

Varapuheenjohtajan katsaus: Jopa juristi on sopeutuvainen eläin

Ensimmäinen vuosi Asianajajaliiton varapuheenjohtajana on tulossa päätökseen. Vuotta voi kuvata tapahtumarikkaaksi, vaikka lähes kaikki tapahtumat perinteisessä mielessä on joko jouduttu peruuttamaan tai siirtämään virtuaalisiksi. Etäyhteyksin pidetyistä kokouksista ja oikeuden istunnoistakin on muodostunut uusi normaali. Päivätyössään oikeusvaltion turvaajina asianajajat ovat pärjänneet hienosti. Asianajajat ja koko oikeudenhoitoon osallistuva juristikunta kokonaisuudessaan on tosipaikan…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/varapuheenjohtajan-katsaus-jopa-juristi-on-sopeutuvainen-elain/
4.5.2021 Tiedotteet

Koronapandemia vauhditti asianajosektorin teknologiakehitystä – Suomi digitalisoi asianajajatutkinnon ennätysajassa

Suomen Asianajajaliitto järjestää lakisääteisesti juristeille kolmiosaisen asianajajatutkinnon. Sen suorittaminen on pakollista, mikäli henkilö haluaa toimia asianajajana. Suomi siirsi ensimmäisenä Pohjoismaana vuosikymmeniä lähiopetuksena järjestetyn tutkinnon vuorovaikutteiseksi verkkokoulutukseksi alle puolessa vuodessa, mikä toi korona-aikana ennätysmäärän tutkintokokelaita ja uusia asianajajia.  Moni ala – mukaan lukien oikeudenhoito – on kärsinyt koronapandemian lieveilmiöistä. Asianajajaliitto oli…

https://asianajajaliitto.fi/2021/05/koronapandemia-vauhditti-asianajosektorin-teknologiakehitysta-suomi-digitalisoi-asianajajatutkinnon-ennatysajassa/
15.2.2021 Tiedotteet

Asianajajaliiton uudeksi pääsihteeriksi Niko Jakobsson

Suomen Asianajajaliiton hallitus on valinnut Asianajajaliiton uudeksi pääsihteeriksi asianajaja, varatuomari Niko Jakobssonin. Jakobsson aloittaa tehtävässään tänään 15.2.2021. Hän siirtyi Asianajajaliittoon Borenius Asianajotoimisto Oy:n lakiasiainjohtajan ja kehitysjohtajan tehtävästä.   Jakobsson oli ensimmäinen suomalaisen asianajotoimiston lakiasiainjohtajaksi nimitetty henkilö. Kehitysjohtajana hänen vastuualueisiinsa kuului muun muassa teknologian implementointi, ja hän vastasi merkittävästä osasta Boreniuksen…

https://asianajajaliitto.fi/2021/02/asianajajaliiton-uudeksi-paasihteeriksi-niko-jakobsson/
19.1.2021

Media-asianajajan työkentältä

Asianajajaliitto aloitti vuoden alusta media-asianajajatoiminnan ja nimesi Liisa Pellisen ja allekirjoittaneen ensimmäisiksi media-asianajajiksi. Asianajajaliiton tiedotteessa tehtäväkenttäämme kuvattiin seuraavasti: ”Media-asianajajien tarkoitus on kertoa asianajotoiminnasta sekä avata yleisimpiä oikeudenhoitoon, puolustukseen ja riidanratkaisuun liittyviä kysymyksiä. Heidän tehtävänään on myös valottaa ihmisläheisesti ja yleistajuisesti, mikä asianajajien rooli on suomalaisessa oikeudenhoidossa, miksi kaikilla syytetyillä on…

https://asianajajaliitto.fi/blogi/media-asianajajan-tyokentalta/