Oikeudenhoidon OmaKanta kansalaisen oikeusturvaksi

12.5.2023 | Tiedotteet

Asianajajaliitto on vakavasti huolissaan oikeudenhoidon digitalisaation hitaudesta. Suomalainen oikeudenhoito on tunnetusti jo nyt jonoutunut, kuormittunut, kallis ja jopa kansalaisen oikeusturvaa vaarantava. Suomeen tulisikin perustaa ”Oikeudenhoidon OmaKanta”, jonne jokaisella kansalaisella olisi pääsy.

Suomalainen rikosoikeusprosessi on yksilön kannalta hidas ja läpinäkymätön. Oikeudenkäynnit valmisteluineen toteutuvat edelleen kuin vanhanaikaisessa kirjepostiajassa. Lainsäädäntöä täytyy uudistaa välittömästi vastaamaan yhteiskunnan muuta kehityskulkua ja digitalisaation synnyttämiä tarpeita, ja modernisoitavaa riittää myös prosessin läpinäkyvyyden parantamisessa. Oikeudenhoidon OmaKanta ratkaisisi nämä molemmat ongelmat.

Asianajajaliiton uutena media-asianajajana toimiva Jussi Sarvikivi törmää vanhentuneisiin oikeusprosesseihin jatkuvasti. Jussi on rikosasianajaja ja hän on työskennellyt rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajana ja jäsenenä jo toistakymmentä vuotta. Jussin mielestä nykyaikaista teknologiaa pitäisi käyttää huomattavasti enemmän. Vaikkapa niin yksinkertainen asia kuin teksti- tai WhatsApp-muistutusviestin lähettäminen asianosaisille hieman ennen oikeudenkäyntiä voisi ennaltaehkäistä turhia pääkäsittelyiden peruuntumisia.

Myös Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson on useaan otteeseen tuonut esiin, miten digitalisaation parempi hyödyntäminen sujuvoittaisi prosesseja ja alentaisi oikeudenkäyntien kustannuksia merkittävästi.

– Esimerkiksi verkkosivuilla oikeus.fi tulisi lähtökohtaisesti olla kansalaisen paikka asioida sähköisesti omissa oikeudellisissa asioissaan. Oikeudenhoidon digitalisaatio on valitettavasti jämähtänyt ja siiloutunut, vaikka tarvetta kansalaisen omalle oikeusportaalille on, Jakobsson tiivistää.

Asianajajaliiton media-asianajajien Jussi Sarvikiven, Jussi Ikosen ja Marja Välilän tehtävänä on olla mukana media- ja someviestimissä antamassa oikeaa taustatietoa oikeudellisista prosesseista, asianajoalasta sekä myös oikeusjärjestelmästä. Sarvikivi, Ikonen ja Välilä kertovat olevansa omalta osaltaan valmiita digitalkoisiin ja levittämään itse tietoisuutta oikeudenhoidon digitalisaation mahdollisuuksista. He muistuttavat muun muassa Asianajajaliiton esittämästä työtapareformista, jonka avulla huomattavia säästöjä niin ajassa kuin rahassa saataisiin osin nopeassakin aikataulussa, mikäli prosessien uudistamiseen oltaisiin valmiita.

Lisätiedot:
Asianajajaliiton pääsihteeri Niko Jakobsson, p. 050 341 4593, niko.jakobsson@asianajajaliitto.fi
Asianajajaliiton media-asianajaja Jussi Sarvikivi, p. 040 560 8197, jussi.sarvikivi@reims.fi
Asianajajaliiton viestintäjohtaja Sari Krappe, p. 040 562 0040, sari.krappe@asianajajaliitto.fi