Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
8.2.2016 Lausunnot

Lausunto verohallinnon ohjeeksi ”Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot”

Dnro 03/2016 Lausuntopyyntönne: 19.1.2016 LUONNOS VEROHALLINNON OHJEEKSI: ”ENSIN KUOLLEEN PUOLISON TAI LESKEN JÄLKEISESSÄ PERINTÖVEROTUKSESSA TARVITTAVAT TIEDOT” Verohallinto on pyytänyt 19. tammikuuta 2016 päivätyssä lausuntopyynnössään lausuntoa Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) luonnoksesta uudeksi Verohallinnon ohjeeksi: ”Ensin kuolleen puolison tai lesken jälkeisessä perintöverotuksessa tarvittavat tiedot”. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan seuraavaa. Ohjeessa on viittauksia vielä…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/lausunto-verohallinnon-ohjeeksi-ensin-kuolleen-puolison-tai-lesken-jalkeisessa-perintoverotuksessa-tarvittavat-tiedot/
4.1.2016 Oikeusuutiset

Ruotsissa saatu verovapaa lahja oli Suomessa verotettavaa perintöä

Helsingin HAO: Perintöverotus – Ulkomailla saatu lahja – Ennakkoperintö – Vähentäminen perintöosasta A oli Ruotsissa asuessaan saanut niin ikään Ruotsissa asuneelta perinnönjättäjältä vuonna 2007 lahjan, jossa oli kysymys hänen perintöosastaan myöhemmin vähennetystä, perinnönjättäjän jälkeen toimitetussa perinnönjaossa huomioon otetusta ennakkoperinnöstä. A:n saama ennakkoperintö oli perintöverotusta vuonna 2012 kuolleen perinnönjättäjän jälkeen vuonna…

https://asianajajaliitto.fi/2016/01/ruotsissa-saatu-verovapaa-lahja-oli-suomessa-verotettavaa-perintoa/
18.11.2015 Oikeusuutiset

Alaikäisen perittyä 50% yrityksestä kyse ei ollut verotuksellisesti sukupolvenvaihdoksesta

KHO:2015:166 Perintövero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Jakamaton kuolinpesä – Alaikäinen Perinnönjättäjä omisti kuollessaan 50 prosenttia erään osakeyhtiön osakekannasta. Hänen jakamattoman kuolinpesänsä osakkaita olivat leski ja puolisoiden alaikäinen tytär. Leski nimitettiin yhtiön hallituksen jäseneksi, ja hän toimi yhtiön laatupäällikkönä. Alaikäinen perinnönsaaja ei voinut itse osallistua osakeyhtiön toimintaan.…

https://asianajajaliitto.fi/2015/11/alaikaisen-perittya-50-yrityksesta-kyse-ei-ollut-verotuksellisesti-sukupolvenvaihdoksesta/
1.10.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Hallitus esittää muutoksia verolakeihin

Hallitus esitti eduskunnalle 28. syyskuuta muutoksia muun muassa tuloverotukseen, valmisteverotukseen, jäte- ja energiaverotukseen sekä autovero- ja ajoneuvoveroon talousarvioehdotuksen yhteydessä Tuloverotusta koskevia muutoksia Asteikon tulorajoja ehdotetaan korotettavaksi noin 1,2 prosentilla. Lisäksi asteikon ylimmän tuloluokan euromääräistä alaraja alennettaisiin nykyisestä 90 000 eurosta 72 300 euroon. Tuloveroasteikko vuodelle 2016 Verotettava ansiotulo, euroa   Vero alarajan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valtiovarainministerio-hallitus-esittaa-muutoksia-verolakeihin/
1.10.2015 Oikeusuutiset

Valtiovarainministeriö: Verotuksessa käyttöön niin sanottua tehokasta katumista koskevat säännökset

Vuoden 2016 talousarvioesityksien yhteydessä hallitus on antanut lakiesityksen, joka sisältää niin sanottua tehokasta katumista verotuksessa koskevat säännökset. Sääntelyn tavoitteena on kannustaa verovelvollisia ilmoittamaan oma-aloitteisesti verotuksesta puuttuneet tiedot ja siten lisätä verotuloja hallinnollisesti kevyemmällä menettelyllä Samalla aiemmin verotuksen ulkopuolella olleet tulot ja varat tulisivat verotuksen piiriin Suomessa myös tulevina vuosina. Taustalla…

https://asianajajaliitto.fi/2015/10/valtiovarainministerio-verotuksessa-kayttoon-niin-sanottua-tehokasta-katumista-koskevat-saannokset/
10.3.2015 Oikeusuutiset

Perintöveron asuinpaikkasäännös oli EU:n perussopimuksen vastainen

KHO:2015:31 Perintövero – Toisessa jäsenvaltiossa asuva perillinen – Kolmanteen jäsenvaltioon suoritetun veron hyvitys – EU-oikeus – Pääomien vapaa liikkuvuus Suomessa kuollessaan asunut perittävä oli omistanut Espanjassa omaisuutta, josta hänen rintaperillisensä olivat maksaneet perintöveroa Espanjaan. Suomessa asuvien perillisten Espanjaan maksama vero oli hyvitetty Suomessa määrätystä perintöverosta. Luxemburgissa asuvan perillisen A:n Espanjaan…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/perintoveron-asuinpaikkasaannos-oli-eun-perussopimuksen-vastainen/
16.9.2014 Oikeusuutiset

KHO: Tasingosta luopuminen ei aiheuta verotettavaa lahjaa

KHO:2014:135 Lahjaverotus – Verovelvollisuus – Avioero – Ositus – Tasingosta luopuminen Puolisoiden A:n ja B:n avioeron johdosta laatimassa osituskirjaluonnoksessa olevan laskennallisen osituksen mukaan A:lla olisi oikeus saada avio-oikeuden perusteella tasinkoa B:n omaisuudesta avioero-osituksessa. Puolisot A ja B olivat pyytäneet ennakkoratkaisua siitä, saako B lahjan, jos A luopuu kokonaan vaatimasta avio-oikeuteen…

https://asianajajaliitto.fi/2014/09/kho-tasingosta-luopuminen-ei-aiheuta-verotettavaa-lahjaa/
29.8.2014 Oikeusuutiset

Laissa säädetty kahden vuoden aika laskettin minuuttien tarkkuudella

Turun HAO: Perintöverotus – Kahden vuoden kuluessa sattuneet kuolemantapaukset – Kellonaika Asiassa oli ratkaistavana kysymys siitä, ovatko 12.10.2009 ja 12.10.2011 kuolleiden puolisoiden kuolemantapaukset sattuneet perintö- ja lahjaverolain 17 §:n tarkoittamalla tavalla kahden vuoden kuluessa. Perinnönjättäjä A kuoli 12.10.2011 klo 16.25. Hänen jäämistöönsä kuului hänen edesmenneeltä puolisoltaan, 12.10.2009 klo 23.20 kuolleelta…

https://asianajajaliitto.fi/2014/08/laissa-saadetty-kahden-vuoden-aika-laskettin-minuuttien-tarkkuudella/
5.5.2013 Oikeusuutiset

Lahja yhtiölle ei ollut verotettavissa sen osakkailta

Oulun HaO: Lahjaverotus – Lahjansaaja – Osakeyhtiö – Alihintainen luovutus – Luovutusvoitto A oli luovuttanut omistamansa X Oy:n osakkeet Y Oy:lle 787 167 euron kauppahinnalla. Neljä kuukautta myöhemmin Y Oy oli luovuttanut kysymyksessä olevat X Oy:n osakkeet Z Oy:lle yli 4 miljoonan euron kauppahinnalla. Y Oy:n osakkeiden luovutuksesta saama voitto…

https://asianajajaliitto.fi/2013/05/lahja-yhtiolle-ei-ollut-verotettavissa-sen-osakkailta/
27.3.2013 Oikeusuutiset

Isoäidin perustamasta trustista saatu varallisuus verotettiin lahjana vasta kun varat tulivat trustista edunsaajan käyttöön

KHO:2013:51 Lahjavero – Verovelvollisuuden alkamisajankohta – Trusti – Trustista saadut varat A:n isoäiti oli perustanut trustin vuonna 1955 Amerikan yhdysvalloissa. Isoäidin kuoltua trustista oli tullut peruuttamaton. Trusti oli jaettu ensi vaiheessa kuuteen osaan isoäidin kuudelle lapselle trustin sääntöjen mukaan. A:n isä lapsineen oli ollut edunsaajana yhdessä näistä trusteista. A:n isän…

https://asianajajaliitto.fi/2013/03/isoaidin-perustamasta-trustista-saatu-varallisuus-verotettiin-lahjana-vasta-kun-varat-tulivat-trustista-edunsaajan-kayttoon/