Osakkeisiin sisältynyt 2,5 % osuus äänivallasta riitti niiden lahjoituksen sukupolvenvaihdoshuojennukseen kun saajan oli tarkoitus jatkaa yhtiön hallituksessa

27.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:7 Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Osakkeet – Äänioikeus – Erilajiset osakkeet

A:n tarkoituksena oli lahjoittaa lapselleen B:lle 10 prosentin omistusosuus C Oy:n osakkeista. Lahjoitettavat osakkeet oikeuttivat 2,5 prosenttiin äänistä C Oy:n yhtiökokouksessa. B:n oli tarkoitus jatkaa lahjoituksen jälkeen C Oy:n hallituksen jäsenenä.

B:n katsottiin jatkavan A:lta lahjana saamillaan C Oy:n osakkeilla yritystoimintaa C Oy:ssä perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Ennakkoratkaisu. Äänestys 5–2.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments