Alaikäisen perittyä 50% yrityksestä kyse ei ollut verotuksellisesti sukupolvenvaihdoksesta

18.11.2015 | Oikeusuutiset

Markku Fredman


KHO:2015:166

Perintövero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yritystoiminnan jatkaminen – Osakeyhtiö – Jakamaton kuolinpesä – Alaikäinen

Perinnönjättäjä omisti kuollessaan 50 prosenttia erään osakeyhtiön
osakekannasta. Hänen jakamattoman kuolinpesänsä osakkaita olivat leski
ja puolisoiden alaikäinen tytär. Leski nimitettiin yhtiön hallituksen
jäseneksi, ja hän toimi yhtiön laatupäällikkönä. Alaikäinen
perinnönsaaja ei voinut itse osallistua osakeyhtiön toimintaan.

Korkein
hallinto-oikeus katsoi, että perinnönsaaja ei jatkanut yritystoimintaa
siten kuin perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 1 momentissa tarkoitetaan
eikä hänelle voitu myöntää tuohon lainkohtaan perustuvaa
sukupolvenvaihdoshuojennusta. Lainkohtaa ei ollut perusteltua tulkita
aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla sen johdosta, että nyt
oli kysymys perintöön eikä lahjaan perustuvasta saannosta. Äänestys 3–2.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments