Generic filters
Exact matches only
28.10.2014 Oikeusuutiset

Kaksi KHO:n ratkaisua lahjaverosta useiden yhtäaikaisten luovutusten tilanteessa

Yhtenäisen maatilan luovutus osissa arvioitiin yhdeksi kokonaisuudesksi. KHO:2014:154 Lahjaverotus – Erilliset luovutukset – Lahjanluontoinen kauppa – Pilkkominen – Veronkierto A aikoi luovuttaa tyttärelleen B:lle kolmella erillisellä kauppakirjalla samassa kylässä sijaitsevat vuosikymmenien ajan omistamansa kaksi tilaa ja määräalan kolmannesta tilasta. Toinen tiloista käsitti vapaa-ajan asunnon, ja muut luovutettavaksi tarkoitetut alueet olivat…

https://asianajajaliitto.fi/2014/10/kaksi-khon-ratkaisua-lahjaverosta-useiden-yhtaaikaisten-luovutusten-tilanteessa/
6.3.2014 Oikeusuutiset

Verohallinto: Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa

Verohallinnon ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansainvälisiä tilanteita koskevien oikeussääntöjen soveltamiskäytäntöä perintö- ja lahjaverotuksessa Ohjeessa käsitellään sellaisia aineellisoikeudellisia säännöksiä ja sopimuskohtia, joita sovelletaan perintö- ja lahjaverotuksessa tilanteissa, joissa on kysymys kansainvälisistä perinnöistä ja lahjoista. Ohjeessa ei varsinaisesti käsitellä verotusmenettelyyn liittyviä säännöksiä eikä siinä myöskään esitetä työmenetelmiin liittyviä ohjeita. Ohjeessa käsiteltäviä oikeussääntöjä…

https://asianajajaliitto.fi/2014/03/verohallinto-perinto-ja-lahjaverotus-kansainvalisissa-tilanteissa/
10.4.2024 Oikeusuutiset

Lomamökkien vuokraustoiminta ei ollut yritystoimintaa, johon olisi voitu soveltaa sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä

Hä­meen­lin­nan HaO: Ennakkoratkaisu – Lahjavero – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Yrityksen käsite – Lomamökkien ja juhlatilan lyhytaikainen vuokraus Lahjanantajat olivat harjoittaneet omistamallaan kiinteistöllä lomamökkien ja juhlatilan lyhytaikaista vuokraustoimintaa, jonka lisäpalveluina oli huolehdittu muun ohella kohteiden siivouksesta ja kunnossapidosta. Lahjanantajien vuodelta 2021 antaman veroilmoituksen mukaan toiminnan myynti oli ollut 84 690,26 euroa ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/04/lomamokkien-vuokraustoiminta-ei-ollut-yritystoimintaa-johon-olisi-voitu-soveltaa-syukupolvenvaihdoshuojennusta-koskevia-saannoksia/
28.3.2024 Lausunnot

Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksista “Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa” ja “Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa”

Verohallinto   Dnro L2024-12   Lausuntopyyntönne: 1.3.2024 LAUSUNTO VEROHALLINNON OHJELUONNOKSISTA ”SUKUPOLVENVAIHDOS PERINTÖTILANTEISSA” JA ”OSAKEYHTIÖN SUKUPOLVENVAIHDOS VEROTUKSESSA”   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää pyydettynä lausuntona luonnoksista uusiksi Verohallinnon ohjeiksi ”Sukupolvenvaihdos perintötilanteissa” ja ”Osakeyhtiön sukupolvenvaihdos verotuksessa” seuraavaa.     1. Johdanto Asianajajaliiton oikeuspoliittisen työn lähtökohtana ovat perus- ja…

https://asianajajaliitto.fi/2024/03/lausunto-verohallinnon-ohjeluonnoksista-sukupolvenvaihdos-perintotilanteissa-ja-osakeyhtion-sukupolvenvaihdos-verotuksessa/
29.11.2023 Oikeusuutiset

Puolet perinnönsaajien perintöosuuksista alle 14 000 euroa vuonna 2020

Tilastokeskuksen mukaan puolet perinnönsaajista sai perintöosuuksia alle 14 000 euroa vuonna 2020. Perintöosuuksia sai yhteensä 145 600 henkilöä (2,7 % asuntoväestöstä) ja vajaa puolet perinnönsaajista (48,0 %) oli iältään 45–64-vuotiaita, jotka saivat keskimäärin suurimpia perintöosuuksia. Perinnönsaajista 40,5 % sai maksettavaksi perintöveroa. Perintöosuus on verovapaa, kun perintöosuuden arvo on alle 20…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/puolet-perinnonsaajien-perintoosuuksista-alle-14-000-euroa-vuonna-2020/
8.11.2022 Oikeusuutiset

Rintaperillisten osittaiset luopumiset testamenttisaannoista olivat päteviä – sijaantuloperilliset maksavat saannostaan perintöveron

Hel­sin­gin hallinto-oikeus: Perintöverotusta koskeva ennakkoratkaisu – Testamentti – Osittainen luopuminen – Veronkierto Asiassa oli Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valituksen johdosta arvioitavana, onko testamentintekijän rintaperillisten osittaista testamentista luopumista pidettävä perintö- vai testamenttisaantona. Asiassa oli myös arvioitavana, sovelletaanko tapaukseen veron kiertämistä koskevaa perintö- ja lahjaverolain 33 a §:n säännöstä. Perittävältä jäi kaksi rintaperillistä sekä…

https://asianajajaliitto.fi/2022/11/rintaperillisten-osittaiset-luopumiset-testamenttisaannoista-olivat-patevia-sijaantuloperilliset-maksavat-saannostaan-periontoveron/
12.9.2022 Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi

Valtiovarainministeriölle lausuntopalvelu.fi Lausuntopyyntönne: viitenumeronne VN/34178/2021, 12.8.2022 Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi Suomen Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta luonnollisten henkilöiden omaisuuden arvonnousutulon johdosta määrättävän veron käyttöönottamiseksi.…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/lausunto-luonnoksesta-hallituksen-esitykseksi-eduskunnalle-laeiksi-tuloverolain-ja-eraiden-muiden-lakien-muuttamisesta-luonnollisten-henkiloiden-omaisuuden-arvonnousutulon-johdosta-maarattavan-veron-k/
5.9.2022 Oikeusuutiset

KHOn ratkaisu miten lahjat on laskettava yhteen, kun A on kummankin lahjan osalta oikeutettu sukupolvenvaihdoshuojennukseen

KHO:2022:105 Lahjaverotus – Sukupolvenvaihdoshuojennus – Lahjaveron peruste – Kolmen vuoden kuluessa saadut lahjat – Lahjojen kumulointi – Aikaisemmin suoritetun lahjaveron vähentäminen A oli 29.12.2015 saanut isältään lahjaksi 30 B Oy:n osaketta, joiden käypä arvo oli ollut 1 772 456,70 euroa ja perintö- ja lahjaverolain 55 §:n 2 momentissa tarkoitettu arvo eli…

https://asianajajaliitto.fi/2022/09/khon-ratkaisu-miten-lahjat-on-laskettava-yhteen-kun-a-on-kummankin-lahjan-osalta-oikeutettu-sukupolvenvaihdoshuojennukseen/