Kaksi KHO:n ratkaisua lahjaverosta useiden yhtäaikaisten luovutusten tilanteessa

28.10.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yhtenäisen maatilan luovutus osissa arvioitiin yhdeksi kokonaisuudesksi.

KHO:2014:154


Lahjaverotus – Erilliset luovutukset – Lahjanluontoinen kauppa – Pilkkominen – Veronkierto

A aikoi luovuttaa tyttärelleen B:lle kolmella erillisellä
kauppakirjalla samassa kylässä sijaitsevat vuosikymmenien ajan
omistamansa kaksi tilaa ja määräalan kolmannesta tilasta. Toinen
tiloista käsitti vapaa-ajan asunnon, ja muut luovutettavaksi tarkoitetut
alueet olivat metsämaata. Lahjaveron suorittamisvelvollisuus ja määrä
oli tutkittava erikseen kunkin saannon osalta. Ennakkoratkaisu.

KHO:2014:154

KHO:2014:155


Lahjavero – Lahjanluontoisen kaupan ja kaupan yhdistäminen – Sukupolvenvaihdos

Asiassa oli ratkaistava, onko kahta siviilioikeudellisesti erillistä
samojen osapuolten välistä kiinteistönkauppaa käsiteltävä perintö- ja
lahjaverolain lahjanluontoista kauppaa koskevaa 18 §:n 3 momenttia
sovellettaessa yhtenä kokonaisuutena. Kauppojen kohteena oli
asuinrakennus, tuotantorakennuksia, maatalousirtaimistoa sekä pelto- ja
metsämaata. Kaupat oli suunniteltu tehtäväksi samana päivänä, ja
kauppojen tarkoitukseksi ilmoitettiin sukupolvenvaihdos. Toinen
suunnitelluista kaupoista oli ehtojensa perusteella niin sanottu
lahjanluontoinen kauppa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että näissä
oloissa kysymyksessä oli yhtä ja samaa maatilakokonaisuutta koskeva yksi
luovutus. Siten suunniteltujen kahden kaupan lahjaveroseuraamuksia oli
arvioitava luovutuksen kohteena olevan maatilavarallisuuden
yhteenlasketun käyvän arvon ja siitä kokonaisuudessaan maksettavan
kauppahinnan perusteella. Ennakkoratkaisu.

KHO:2014:155

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments