Verohallinto: Perintö- ja lahjaverotus kansainvälisissä tilanteissa

6.3.2014 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Verohallinnon ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kansainvälisiä tilanteita koskevien oikeussääntöjen soveltamiskäytäntöä perintö- ja lahjaverotuksessa

Ohjeessa käsitellään sellaisia aineellisoikeudellisia säännöksiä ja
sopimuskohtia, joita sovelletaan perintö- ja lahjaverotuksessa
tilanteissa, joissa on kysymys kansainvälisistä perinnöistä ja
lahjoista.

Ohjeessa ei varsinaisesti käsitellä verotusmenettelyyn
liittyviä säännöksiä eikä siinä myöskään esitetä työmenetelmiin
liittyviä ohjeita.

Ohjeessa käsiteltäviä oikeussääntöjä ja sopimusmääräyksiä tarkastellaan seuraavien kolmen kansainvälisen tilanteen näkökulmasta.

luku 3

perinnönjättäjä tai lahjanantaja asui Suomessa verovelvollisuuden alkaessa

luku 4

perinnönjättäjä tai lahjanantaja asui vieraassa valtiossa verovelvollisuuden alkaessa ja omaisuuden saaja asui Suomessa

luku 5

kumpikin saannon osapuolista asui vieraassa
valtiossa verovelvollisuuden alkaessa ja saantoon sisältyy Suomessa
sijaitsevaa omaisuutta

Luvussa 6 käsitellään eräisiin erityisryhmiin kuuluvien henkilöiden verovelvollisuutta.

Ennen
näitä lukuja käsitellään seuraavassa luvussa kysymystä siitä, millä
edellytyksillä henkilön voidaan katsoa asuvan jossakin tietyssä
valtiossa

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments